Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

15 februari 2021

Nú meer aandacht voor politiezorg ėn betere arbeidsvoorwaarden

De samenvoeging van de regionale politiekorpsen omgevormd tot het korps Nationale Politie heeft niet altijd tot het gewenste resultaat geleid. De negatieve effecten hiervan op de lokale politiezorg worden steeds duidelijker. De vakvereniging voor de politie, Equipe, trekt daarom nu aan de bel. "Er moet nu meer worden ingezet op betere politiezorg op wijkniveau, werving en selectie, èn betere arbeidsvoorwaarden" aldus Miriam Barendse, voorzitter van Equipe.

De 26 voormalige politieregio's zijn binnen de Nationale Politie omgevormd tot 1 nationale organisatie met een centrale bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot betere en snellere operationele samenwerking op bovenregionaal en nationaal niveau. Maar niet op lokaal niveau. Het onvoldoende kunnen inspelen op lokale veranderende omstandigheden is daarvan een voorbeeld.

Basisteams onder druk

De lokale politiezorg is nu geconcentreerd in basisteams, die meestal meerdere gemeenten/wijken omvatten. Deze teams bestaan uit tachtig tot driehonderd politiemedewerkers.

Door deze schaalgrootte dreigt de interactie tussen burger en politie verloren te gaan. Dit verlies aan draagvlak onder de bevolking is slecht voor de publieke acceptatie voor al het werk dat de politie verricht.

Daar komt bij dat de basisteams gebukt gaan onder steeds groter worden rooster- en werkdruk. De Nationale Politie heeft 65.000 mensen in dienst. Circa 22.000 hiervan werken in de basisteams. Komende vier jaren gaan 17000 politiemensen met pensioen. Een uittocht die jarenlang voorzienbaar was, maar waar strategisch en politiek onvoldoende op is geacteerd. Hierdoor zal het functioneren van de politie nog verder onder druk komen te staan!

Politiezorg is een politieke keuze

De sector politie van de CMHF blijft voorstander van een nationale politie, maar maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de lokale politiezorg. Het befaamde Nederlandse politieconcept van fijnmazige organisatie tot in de haarvaten van de samenleving - de wijken – vertoont geen haarscheuren, maar barsten!

We staan aan de vooravond van de landelijke verkiezingen en de vorming van een nieuwe regering. Het is een politieke keuze welke soort politiezorg voor Nederland is gewenst. Valt de keuze op een "maatschappelijk geïntegreerde politie", dan vraagt dit om extra investeringen mensen en middelen om dit voor de toekomst veilig te stellen!

Zowel op landelijk maar zeker ook op lokaal niveau. Om de politie als werkgever aantrekkelijker te maken zal de overheid politiemedewerkers dus beter moeten betalen. Dat is nu niet het geval.Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: