Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 februari 2012

Minister biedt onderhandelingsruimte na ultimatum bonden

Minister Opstelten (V&J) biedt, naar aanleiding van het gezamenlijk ultimatum van de politievakbonden,nieuwe onderhandelingsruimte om tot een nieuwe cao politie te komen.De bewindsman gaf op 17 februari aan dat daarbij in het bijzonder naar belangrijke dossiers als vervroegd uittreden (VPL dossier) en de inkomstenverbetering (koppeling LFNP aan het loongebouw en toelagen) wordt gekeken. De vakbonden gaan het gesprek met de minister aan. Of de gedane toezeggingen ruimte bieden om tot een goede cao te komen, moet voor woensdag 29 februari blijken.De kloof tussen de gerechtvaardigde cao-inzet van de politievakorganisaties en de inzet en opstelling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is groot. Met de toezeggingen van vandaag verkleint minister Opstelten deze kloof, maar of dit genoeg is voor een cao-overeenkomst moet nog blijken.Concrete voorstellen De vakbonden hebben aan minister Opstelten dan ook aangegeven dat er voor of uiterlijk op donderdag 1 maart concrete voorstellen op tafel moeten liggen om tot een goede cao te komen. Is dit niet het geval of mochten de vakbonden daar geen vertrouwen meer in hebben, dan is een traject van acties onvermijdelijk. Vertragingstechnieken kunnen dan ook niet meer aan de orde zijn, zo is de bewindsman te kennen gegeven. Het beroep van politiemensen is zwaar en risicovol en verdient een goede cao.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: