Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 januari 2021

Meldpunt voor koopkracht werkenden en gepensioneerden

De VCP heeft een meldpunt geopend voor koopkracht van werkenden en gepensioneerden. De loonstrookjes die deze maand binnenkomen zullen in veel gevallen tegenvallen doordat veel pensioenfondsen vanwege de huidige wet- en regelgeving de pensioenpremies hebben verhoogd. Er is een reële kans dat de koopkracht niet omhoog gaat maar gelijk blijft of zelfs daalt, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. Voor het meldpunt: Klik hier.

Wetgeving

"We willen zicht krijgen over wat de nieuwe loonstrookjes voor de koopkracht betekenen. Een tegenvallende koopkracht kan goed samenhangen met gestegen pensioenpremies. Veel pensioenfondsen zien zich door de huidige wetgeving genoodzaakt de premies te verhogen of de opbouw te verlagen, dit ondanks mooie rendementen die pensioenfondsen behalen. De hogere premies doen de loonstijgingen (dan mogelijk) teniet." In het nieuwe pensioenstelsel mogen de pensioenen wel worden verhoogd als de rendementen goed zijn en wordt de risicovrije rente minder bepalend.


Lage rente

Uit onderzoek dat het FD en PensioenPro deze week naar buiten brachten, blijkt dat veel pensioenfondsen het bij ongewijzigd beleid zwaar hebben: door de lage rente waar pensioenfondsen mee moeten rekenen stijgen hun verplichtingen. Bij 28 bedrijfstakpensioenfondsen is er hierdoor sprake van een premiestijging, bij 29 een dalende opbouw. Achttien fondsen zien zich genoodzaakt tot zowel een premiestijging als een opbouwverlaging.


Oproep

De VCP doet nogmaals een oproep aan de Tweede Kamer in de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel andere rekenregels te hanteren. "Wij pleiten al langer voor het hanteren van een vaste rente. Dat heeft als voordeel dat de premie en opbouw constant kunnen worden gehouden." Volgens VCP-bestuurder Stegers zorgt dit ook voor rust in het CAO-landschap, in de aanloop naar de stelselherziening die in 2026 zijn beslag moet krijgen. Door de huidige rekenregels hebben ook gepensioneerden te maken met een achterblijvend pensioen en daarmee ook koopkracht.


Middengroepen

De stijging van de pensioenpremies is het meest voelbaar in de koopkracht van en zichtbaar op de loonstroken van de middengroepen en de hogere inkomens, omdat de pensioenpremie alleen wordt geheven over de pensioengrondslag (inkomen – franchise).

Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: