Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 februari 2023

Landelijke actiedag cao Gemeenten op 15 februari 2023

Op 15 februari (van 11 tot 13 uur) vindt de grote landelijke (hybride) demonstratie in Utrecht plaats. Ook daar kan jij je onvrede over het bod van de VNG laten horen.

Er is een gezamenlijk programma van alle vakbonden.

Voor online deelname:

Klik op de link https://vimeo.com/event/2872223/embed. Je hoeft verder niets te doen. Zo kan je het hele programma volgen. Wij adviseren je om even voor 11.00 uur in te loggen. Dan weet je zeker dat je niets mist.

VNG blijft bij haar bod van 16 november 2022

De gezamenlijke bonden hebben op woensdag 28 december 2022 de VNG een ultimatum gesteld in het kader van de cao-gemeenten. Dit ultimatum is woensdag 11 januari verlopen. VNG heeft bij reactie aangegeven de overtuiging te hebben een goed (loon)bod te hebben gedaan. Het zal jullie niet verbazen dat PDO (CMHF) en de andere bonden hier anders over denken.

En daar vinden wij wat van
In de maand december hebben bijna 20.000 werknemers het loonbod van de VNG een 3 gegeven. Daarmee is helder hoe de gemeenteambtenaren tegen dit bod aankijken. De werknemers zien en voelen dat het afgelopen decennium dat arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden uitgehold zijn.

De werkgeversdelegatie zet de uitholling voort en stelt andere prioriteiten, zoals afschaffing van de bovenwettelijke sociale zekerheid. Zij miskent daarmee de uitvoeringsproblematiek die veel gemeenten nu al kennen. De maatschappelijke werkelijkheid is nu echt anders.

Daarnaast liggen de loonsverhogingen van cao's, zowel binnen als buiten de overheid, veel hoger dan het huidige bod van de VNG. VNG prijst zich zo nog sneller uit de arbeidsmarkt.

Dit betekent dat we op een andere manier druk moeten uitoefenen
Nu de VNG niet in is gegaan op ons ultimatum zien wij, samen met de collega bonden, geen andere mogelijkheid dan actie te voeren. Dit kan gelukkig op meer manieren dan alleen staken. Echter daar waar collega's hiervoor kiezen hebben we hier alle begrip voor en ondersteunen we dit ook.

Mobiliseer vanuit het eigen netwerk zoveel als mogelijk de leidinggevenden en bestuurders die vanuit de eigen praktijk ervaren dat er meer nodig is om medewerkers vitaal, betrokken en inhoudelijk kwalitatief hun werk te laten doen. Laat hen dit vooral delen. Een aantal goede voorbeelden hiervan hebben we al gezien.

Bespreek met elkaar (ook met niet vakbondsleden) de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden in zijn geheel op de agenda te houden. Er is namelijk meer nodig dan alleen een forse loonsverhoging om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Deel dit vooral met de eigen kaderleden, ondernemingsraad, lokaal overleg en laat het ons zo weten.

We doen dit met elkaar

Kortom neem je collega 's mee in dit verhaal. We hebben iedereen nodig om de gemeente als werkgever aantrekkelijk te houden.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: