Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

9 juli 2007

Inzetten oudere werknemers geniet weinig prioriteit bij werkgevers

9 juli 2007 -Persbericht Ministerie van Economische ZakenOndanks de toenemende krapte op de arbeidsmarkt heeft het inzetten van oudere werknemers of het stimuleren van langer doorwerken nauwelijks prioriteit bij werkgevers.Dit komt naar voren uit een door het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) uitgevoerdonderzoekin opdracht van Minister Van der Hoeven van Economische Zaken, waarbij is gekeken naar de positie van oudere werknemers vanuit het perspectief van de werkgever. Slechts 12 procent van de ondervraagde werkgevers stimuleert werknemers om tot hun 65e te blijven werken en maar 8 procent van de werkgevers werft oudere werknemers. Een meerderheid van de werkgevers acht het volgens het onderzoek zelfs onwenselijk dat personeel doorwerkt tot na hun 65e.Een veroudering van het personeelsbestand betekent in de ogen van veel werkgevers vooral toenemende kosten. Daarnaast wordt duidelijk dat de maatregelen die proberen oudere werknemers te ontlasten (bijvoorbeeld extra verlofdagen) uiteindelijk ten koste gaan van hun kansen op de arbeidsmarkt. Deze maatregelen zijn duur en leveren veel rompslomp op. Verder is maatwerk tussen individuele werkgevers en werknemers om de inzetbaarheid of productiviteit te bevorderen vaak afwezig. Dat het ook anders kan leert volgens de onderzoekers de praktijk in het Verenigd Koninkrijk. De arbeidsparticipatie van oudere werknemers ligt daar substantieel hoger (zon 10%-punt), evenals de baankansen voor oudere werklozen. Over het algemeen lijken Britse werkgevers meer gericht op het benutten van het arbeidspotentieel van ouderen.Volgens minister Van der Hoeven zijn werkgevers zich wel degelijk bewust van de demografische veranderingen en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Toch kijken ze daarbij volgens de minister nog te weinig naar het potentieel van de groeiende groep oudere werknemers. Van de potentile werknemers tussen de 60 en 65 werkt nu nog maar n op de vijf. Het onderzoek onderstreept nog eens het belang van de afspraken die recent zijn gemaakt tijdens de participatietop. De ambities moeten nu vertaald worden naar de werkvloer. Voor een hogere arbeidsdeelname en betere baankansen voor ouderen is een goed mobiliteitsbeleid cruciaal. Werkgevers en werknemers zullen gezamenlijk deze uitdaging moeten oppakken, aldus Minister Van der Hoeven.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: