Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

5 juni 2020

Gesprekken nieuw bezoldigingsstelsel Defensie vastgelopen

De gesprekken in de werkgroep arbeidsvoorwaarden over de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel - loongebouw en toelagen –zijn op 5 juni 2020 vastgelopen. Voor het uitbreken van de coronacrisis was in het overleg al vastgesteld dat het lastig zou worden om de arbeidsvoorwaardenafspraak hierover op 1 juli in te kunnen vullen. Het uitbreken van de Coronacrisis maakte dat al snel onmogelijk. De centrales van overheidspersoneel (SCO) en defensie hebben de afgelopen weken gezocht naar mogelijkheden om op 1 juli nog zoveel mogelijk stappen vooruit te zetten. Ook dat is echter helaas mislukt. De SCO gaan de staatssecretaris verzoeken op korte termijn een vergadering van het SOD te beleggen om over de ontstane situatie op het hoogste niveau verder te spreken.

Door zowel de defensiebonden als defensie zijn in het overleg voorstellen gedaan om per 1 juli nog stappen te zetten. Voor de SCO is het noodzakelijk dat ook in een tussenstap iets gedaan wordt op het gebied van het loongebouw, maar ook op het gebied van de toelages. Er ligt immers een afspraak in de laatste CAO om op beide gebieden (het bezoldigingsstelsel) per 1 juli iets nieuws in te voeren. De SCO willen op 1 juli in ieder geval graag de volgende stappen zetten m.b.t. de loontabel:

***********

Bron en verder lezen op de website van de GOV│MHB - klik hier.

De GOV│MHB is de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) is een federatieve belangenvereniging én een beroepsvereniging binnen de overlegsector Defensie en aangesloten bij de CMHF


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: