Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

29 januari 2021

Geen stap verder in de onderhandelingen cao gemeenten

Tijdens de onderhandelingssessie van 22 januari jl. is gebleken dat de werkgeversdelegatie VNG geen beweging laat zien om tot elkaar te komen. Dit was de conclusie van de bonden afgelopen vrijdag.

VNG geeft aan dat de gemeenten zeer te lijden hebben onder de corona-crisis, hetgeen de bonden zeker erkennen. Dit neemt echter nog niet weg dat de gemeenteambtenaar hiervan de dupe wordt.

Loonbod

Het loonbod blijft feitelijk een nullijn, zoals de VNG ook in haar inzetbrief in oktober jl. heeft opgenomen. Verder is de VNG van mening dat de fiscale aanpassingen die in januari dit jaar op het loonstrookje te zien zijn, al voldoende compensatie biedt voor de prijsindexering.

Verlof en vitaliteit

De VNG vindt dat de huidige regelingen voor vervroegd uittreden en het nemen van een sabbatical voldoende zijn. Eerder dit jaar heeft de werkgroep Vitaliteit (vertegenwoordigd door zowel de VNG als de bonden) een gezamenlijk en weloverwogen advies gegeven. Daar worden nu door de VNG eenzijdig elementen uit gehaald. Dit zet het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners onder druk.

Sociale zekerheid

Verder blijft de VNG bij het standpunt om de na-wettelijke werkloosheidsuitkering als ook de uitbetaling van het derde ziektejaar af te schaffen. Ook hier zijn de bonden het niet mee eens.

Uitkomsten onderzoek

De VNG gaat hiermee vooral voorbij aan de uitkomsten van het brede onderzoek van augustus 2020. Hierbij gaven zo'n 27.000 gemeenteambtenaren aan wat voor hen belangrijk is binnen de nieuwe cao:

  • 1.Loon
  • 2.Balans werk-privé, vitaliteit & verlof
  • 3.Werk- en sociale zekerheid

Het harde werk van de gemeenteambtenaar lijkt weinig waardering te krijgen. Als bonden snappen we dat het crisis is. Het sombere beeld dat de VNG schetst is echter niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Andere sectoren in crisis zoals de KLM of de NS laten hun medewerkers in ieder geval iets van waardering zien.

Hoe verder

De bonden hebben afgesproken om dit eerst te bespreken met de kaderleden. Tijdens het overleg dat op 5 februari staat gepland, geven de bonden een terugkoppeling aan de VNG.

De gezamenlijke bonden,

FNV Overheid

CNV Overheid

CMHF

foto Afbeelding van Andrew Martin via Pixabay


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: