Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

9 maart 2011

Geen indexatie van Philips pensioenen in 2011

Het College van Beheer van het Philips Pensioenfonds heeft besloten om de pensioenen in 2011 niet te verhogen (indexeren).Recente ontwikkelingen hebben een zodanige invloed gehad op de financile positie van het Fonds, dat indexatie in 2011 door het College van Beheer niet verantwoord wordt geacht.Met name de toegenomen levensverwachting heeft een sterk negatieve invloed gehad op de financile positie van het Fonds. De hoogte van de pensioenverplichtingen van het Fonds (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) is hierdoor in korte tijd met bijna 1 miljard toegenomen. Maar ook de algemene marktontwikkelingen en eisen ten aanzien van financile buffers hebben effect gehad op de financile positie.De pensioenontvangers en de pensioenopbouwers die nu direct geraakt worden door het indexatiebesluit, ontvangen op korte termijn persoonlijk bericht hierover. Daarbij wordt een nadere toelichting gegeven. Deze toelichting wordt ook op onze website geplaatst, zodat andere belanghebbenden daar kennis van kunnen nemen.In de huidige CAO is voor pensioenopbouwers bepaald dat een eventuele indexatie van de opgebouwde pensioenen voortaan jaarlijks op een vast moment (1 april) wordt verwerkt. Voor de pensioenopbouwers die onder de huidige CAO vallen, wordt de collectieve schaalaanpassing van 1 mei 2011 daarom meegenomen in het indexatiebesluit van 2012. Indexatie per 1 april 2011 is daarom voor deze pensioenopbouwers niet van toepassing.(bron: Philips Pensioenfonds)


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: