Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

26 maart 2012

Dreigend conflict over MD-schouw

De VMHP heeft in het CGOP, samen met de ACP en NPB, bij de minister aangegeven dat er overleg moet komen over het nieuwe management development (MD-)beleid en de Personeelsschouw.De VMHP hoort van vele kanten van haar leden dat er gesprekken met leidinggevenden worden gehouden waarin potentieel inschatting en toekomstverwachting voor een positie binnen de huidige en nieuwe organisatie worden uitgesproken. Maar aangezien MD-beleid deel uitmaaktvan de hoofdlijnen van personeelsbeleid, moet daarover overeenstemming met de bonden worden bereikt.Arbeidsvoorwaardelijke gevolgenDe VMHP vindt dat het MD-beleid arbeidsvoorwaardelijke gevolgen heeft voor de leidinggevenden. Onze boodschap was telkens: betrek de bonden hierbij omdat wij een positie claimen op basis van het Besluit Overleg medezeggenschap (BOM). De minister stelt zich op het standpunt dat hij niet met de bonden hoeft te overleggen over het MD-beleid.De VMHP heeft hier samen met de andere bonden een formeel punt van gemaakt: de VMHP eist dat het MD-beleid op de agenda van het CGOP wordt opgevoerd ter bespreking. De minister komt hier in een eerstvolgend formeel overleg op terug. Op 5 april hoort de VMHP of haar eis wordt ingewilligd. Als hieraan geen gevolg wordt gegeven, zullen de bonden dit punt voorleggen bij de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC).


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: