Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 april 2012

Dankzij u: 94% staat achter eisen voor cao Gemeenten

Maar liefst 94% van 14.000 gemeenteambtenaren ondersteunt nog steeds de cao-eisen van de bonden: werkzekerheid, kwaliteit van werk en koopkrachtbehoud. Dat is de duidelijke uitslag van het referendum waarin u de afgelopen 2 weken uw mening kon geven. We hebben u als gemeenteambtenaar daarmee opnieuw geraadpleegd met het oog op de verslechterde economische situatie, nieuwe bezuinigingen en het ontbreken van een nieuwe cao. Mede dankzij uw stem kunnen we nu samen een nog sterker geluid laten horen.Uitslag referendumOok blijkt uit het raadplegend referendum dat 90% van de gemeenteambtenaren van mening is dat actie moet worden gevoerd voor behoud van deze eisen. De uitslag van dit referendum is een bevestiging dat de eisen breed worden gedragen onder zowel leden als niet-leden. Van de deelnemers is 30% niet aangesloten bij een vakbond. 96% van de leden is het eens met het eisenpakket, onder niet-leden ligt dit percentage op 88%. We hopen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op basis van deze uitslag alsnog bereid is om tegemoet te komen aan de eisen die we stellen.Werkzekerheid belangrijker dan ooitHet is logisch dat steeds meer gemeenteambtenaren zich zorgen maken over hun baan. Tienduizenden banen staan op de tocht. Veel gemeenten hebben al aangekondigd te gaan snijden. Werkzekerheid is in deze tijd een rele eis; dat vindt u ook. Nu de VNG nog.De CMHF wil door middel van werk-naar-werktrajecten zorgen dat mensen aan het werk blijven. Het voorstel van de bond is dan ook een overeenkomst tussen werkgever en medewerker over intensieve begeleiding, met rechten en plichten voor beide partijen. De bonden kiezen hiermee voor een positieve benadering, die meer uitgaat van kansen. Het uitgangspunt daarbij is dat een medewerker perspectief te bieden voordat een besluit van ontslag volgt. Nu is het zo dat een boventallige medewerker eerst te horen krijgt dat hij of zij wordt ontslagen en daarna pas wordt nagedacht over een re-integratietraject.We gaan doorOm de druk op de ketel te houden doen we er uiteraard alles aan om het actietraject door te zetten. Voorlopig blijven de lokale overleggen daarom ook opgeschort. Alleen wanneer lokale werkgevers bereid zijn de eerder genoemde eisen te onderschrijven, kunnen we op die plaatsen het overleg hervatten. Wanneer het landelijk niet lukt, gaan we proberen om lokaal afspraken te maken. Dit zal echter niet gaan zonder dat we lokaal actievoeren. Een ding is duidelijk: u als gemeenteambtenaar mag niet de dupe worden van de crisis.6 juni 2012Samen willen we de VNG overtuigen op 6 juni 2012. Dan vieren de werkgevers feest. En daar mogen gemeenteambtenaren natuurlijk niet ontbreken. Noteer deze datum dan ook alvast in uw agenda! Meer informatie hierover volgt snel.Blijf via AmbtenarenBroodnodig.nlop de hoogte van het cao-traject.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: