Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 januari 2012

CAOP: Mbo-leraren steeds lager opgeleid

Leraren uit het mbo zijn steeds vaker lager opgeleid. Ze zijn steeds vaker afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid of de zorg. Dat blijkt uit een analyse van het CAOP, het kenniscentrum op het gebied van arbeidsmarkt en overheid.Oudere docenten, die vaker een hogere opleiding hebben, vertrekken. Ongeveer een derde van het lerarenkorps is 55 jaar of ouder en zal de komende jaren met pensioen gaan. Nu staat al 15% van de leerkrachten in het mbo zonder onderwijsbevoegdheid voor de klas.Reactie UNIENFTODe UNIENFTO heeft al jaren gewaarschuwd voor het verschijnsel dat in het mbo steeds meer mensen voor de klas komen te staan die onvoldoende of zelfs helemaal niet bevoegd zijn om les te geven.Terwijl het ministerie van OCW en de MBO Raad vaak de mond vol hebben over kwaliteitsverbetering en professionalisering, blijkt in de praktijk een omgekeerde trend aanwezig: steeds minder professionals voor de klas en dus teruggang in kwaliteit van het onderwijs. Ook in het kader van de functiemix heeft de UNIENFTO hiertegen regelmatig geageerd. De huidige arbeidsvoorwaarden voor mbo-personeel zijn voor hoger opgeleiden blijkbaar aanleiding het mbo de rug toe te keren.De UNIENFTO roept ministerie en MBO Raad dan ook op maatregelen te nemen om het tij te keren voordat het mbo dermate veel schade heeft opgelopen dat het te laat is.> Lees de arbeidsmarktanalyse MBO 2011


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: