Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

15 juni 2020

cao-overleg Rijk gestart

De eerste keer was digitaal, vanaf deze week wordt het weer fysiek bijeen.

Beide partijen beogen een korte cao die beleidsarm is. Meer concreet: korte looptijd, weinig onderwerpen, m.a.w. een soort "corona-cao".

De werkgever heeft zijn inzet reeds gecommuniceerd via intranet (bijgaand).

De bonden hebben een aantal speerpunten aangegeven in de eerste digitale ronde.

Puntsgewijs zijn dat:

- Korte looptijd + loon

- Uitvoeringskwesties IKB

- Sociale veiligheid en integriteit

- Uitwerking Pensioenakkoord (2019)

- Leerpunten uit crisismaatregelen

Partijen beogen de onderhandelingen deze maand te hebben afgerond. De cao loopt namelijk per 1 juli a.s. af; indien er dan geen cao ligt wordt deze ingevolge het cao-recht automatisch verlengd

U treft hier de inzet van werkgeverszijde.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: