Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

23 september 2021

Bonden bij Financiën roepen op tot rust, ruimte en regelmaat

In april dit jaar zijn de vier bonden bij Financiën voor het eerst naar buiten gegaan met de oproep voor rust, ruimte en regelmaat voor alle medewerkers bij het Ministerie van Financiën. Deze oproep was verzonden naar de media en opgepakt door Het Financiele Dagblad en het 20-uur journaal van de NOS op 16 april 2021. Nu in september is het tijd om in gesprek te gaan met de politiek.

Gesprek Tweede Kamer commissie voor Financiën

Op 14 september zijn wij in gesprek gegaan met de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Dat is een vast samengestelde commissie van ongeveer 30 Kamerleden die zich specifiek bezighoudt met de dossiers, onderwerpen die het Ministerie van Financiën aangaan. Bij het gesprek waren commissieleden van verschillende politieke partijen aanwezig zoals de VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP en BIJ1.

Reflectie, terugblik

Wij begonnen het gesprek met stil te staan bij de aanleiding: de zaak met de kinderopvangtoeslag en de gedupeerde ouders. We hebben aangegeven dat dit ook impact heeft op onderdelen en medewerkers die er op zich, inhoudelijk ver van af staan. Daar leken de commissieleden oprecht van onder de indruk. Zij spraken ook hun respect en waardering uit voor de medewerkers.

Rust, ruimte, regelmaat

Bij de oproep om rust, ruimte, regelmaat te bieden hebben we de Kamercommissie aangesproken op de rol van de Tweede Kamer als mede-wetgever. Vanuit die rol kan zij bijdragen aan meer eenvoudige, uitvoerbare wet- en regelgeving die goed doordacht is. De vraag is gesteld of medewerkers willen en kunnen signaleren als er sprake is van slechte wetgeving, waarin de onbedoelde bijeffecten groter zijn dan de bedoelde effecten.

Vanuit onze rol als vakbonden hebben we de oproep belicht vanuit de invalshoek van de medewerkers:

  • meer rust om medewerkers beter te horen bij de invoerings- en uitvoeringstoetsen voor nieuwe wets(wijzigings)voorstellen; en
  • meer ruimte voor het ambtelijk vakmanschap ten behoeve van de menselijke maatvoering bij de toepassing van wet- en regelgeving.


De belangrijkste uitdaging

De commissie heeft ons er op gewezen dat de belangrijkste uitdaging is de roep om rust en ruimte bijeen te brengen met de tijdsdruk en urgentie die eigenlijk standaard in de politiek ervaren wordt. Wij erkennen dat dit lastig kan zijn, maar het begint bij bewustwording. Ook kan de commissie door het zetten van kleine stappen een verschil maken. Zoals het oppakken van de uitnodiging van het Ministerie van Financiën - gedaan bij het werkbezoek van de commissie toevallig de dag voor ons gesprek - om vaker op werkbezoek te gaan en meer technische briefings te organiseren.

Leren en vooruitkijken

Een gezamenlijke constatering in het gesprek is dat bij iedereen de wil aanwezig is om van de kinderopvangtoeslagaffaire te leren en herhaling te voorkomen. Wij hopen dat dit ook de insteek is bij de parlementaire enquête die nog op stapel staat. Zodra daar meer zicht op komt, zullen wij de Kamercommissie nog een keer opzoeken.

Sfeer van het gesprek

Het gesprek is op een prettige en open manier verlopen. Met aan het eind een uitnodiging voor vervolg. Wel is ons opgevallen dat de vragen die gesteld werden niet alleen over de rol van de Kamer en politiek gingen maar vooral over de organisatie en interne gang van zaken. We hebben het idee dat onze oproep voor rust, ruimte, regelmaat gehoord is en er meer begrip is ontstaan.

De Samenwerkende centrales van overheidspersoneel in het Departementaal/Decentraal georganiseerd overleg Financiën,

AC/NCF: Han Vonk

FNV Overheid: Mieke van Vliet

CNV Overheid: Gabriëlla Buisman

CMHF: Dennis Baegen


Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: