Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

26 maart 2012

Arbeidsmarkt VO: tekorten en overschotten

Het tekort aan leraren in het VO zal tot 2016 sterk toenemen. Maar door regionale verschillen in de krimp van het leerlingaantal zal er niet alleen sprake zijn van tekorten, maar ook van overschotten op de arbeidsmarkt.Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse die CAOP Research, in opdracht van het SBO, heeft gemaakt voor sociale partners in het voortgezet onderwijs. Dat het tekort aan leraren tot 2016 sterk toeneemt, komt voornamelijk doordat een grote groep docenten de komende jaren zal uitstromen naar pensioen/fpu. Tegelijkertijd neemt de komende jaren het aantal krimpregios toe. Vanaf 2015/2016 zal het leerlingenaantal vrijwel overal dalend zijn. Door grote regionale verschillen zullen er ook risicos zijn waar een overschot ontstaat op de arbeidsmarkt.ProfessionaliseringIn de analyse staat een overzicht van de beleidsontwikkelingen met daarbij veel aandacht voor de professionalisering. Omdat scholen tijdig moeten inspringen op lerarentekorten zijn allereerst de kwantitatieve tekorten, de vacaturegraad, werkgelegenheid en de uitstroom van onderwijspersoneel in kaart gebracht.Ook bevat de analyse een blik op de toekomst door arbeidsmarktramingen en regionale leerlingramingen weer te geven. Verder zijn de diverse ontwikkelingen bij de lerarenopleidingen beschreven. Tot slot gaat de analyse in op diverse aspecten die met kwaliteit van arbeid te maken hebben. Aandachtspunt blijft het geven van lessen door onbevoegden; bijna 1 op de 5 lessen wordt gegeven door iemand die onbevoegd en onbenoembaar is.> Lees de Arbeidsmarktanalyse VO> Lees de aanbevelingen bij Arbeidsmarktanalyse VO


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: