Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

6 juni 2020

AOW, Corona en ABP; gevolgen als uw partner (meer) is gaan werken

Indien uw partner door de coronacrisis tijdelijk (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep, terwijl u AOW ontvangt, dan kunt u vanaf juni een verandering bemerken in uw inkomen als u voor uw jongere partner een partnertoeslag ontvangt. Indien u zelf een ABP pensioen ontvangt gaan er mogelijk nog meer inkomensdelen bewegen.

Hoewel tegenwoordig in veel huishoudens beide partners werken, was dat vroeger niet het geval. Dit oude model ging uit van een kostwinner en de partner werkte meestal niet. Voor jongeren die dit lezen, trouwen vormde vaak zelfs een reden tot ontslag!

Voor 1985 had van een echtpaar, alleen de man recht op AOW, een gehuwde vrouw had dat recht dus niet zelfstandig. Vanaf 1985 werd de gelijke behandeling van mannen en vrouwen AOW een feit. Mannen én vrouwen kunnen sindsdien afzonderlijk aanspraak doen op AOW. Voor jongere partners, die natuurlijk dan nog geen AOW ontvingen, kreeg men destijds een AOW-toeslag.

In 2015 werd de partnertoeslag afgeschaft vanwege de toenemende arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van jongere partners. De regeling is dus inmiddels stopgezet voor nieuwe instroom, maar er zijn nog steeds AOW-gerechtigden die deze toeslag ontvangen. Voor het recht op partnertoeslag is de leeftijd van de jongere partner dus niet relevant, zolang hij of zij maar niet AOW-gerechtigd is. Wel relevant is het inkomen van de jongere partner. En vandaar de reden om dit hier toe te lichten.

Geen of aangepaste AOW-partnertoeslag

Zodra u of uw partner komt te overlijden, stopt de partnertoeslag. Dit is ook het geval wanneer uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer uw partner gaat werken is de hoogte en de duur van het inkomen van belang. Inkomsten worden verrekend met de AOW-partnertoeslag, waardoor de toeslag lager wordt of helemaal wordt stopgezet. Betreft het slechts een korte periode, van maximaal 3 maanden, dan herleeft het recht op de partnertoeslag weer. Voor meer info zie de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

ABP

De pensioenregeling van ABP vult vaak regelingen van de terugtredende overheid aan. Ook in dit geval, wanneer er sprake is van een jongere partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, is er mogelijk recht op een aanvulling. Ik grijp hier wederom terug op een deel van het reglement, dat in de volksmond Bijlage K is gaan heten, waarin de rechten beschreven staan van deelnemers die al voor 1 januari 1986 pensioen bij ABP opbouwden. Dit is het jaar waarin ABP geprivatiseerd is en de oude rechten zijn als overgangsrecht behouden gebleven.

De gepensioneerde of werknemer heeft namelijk vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd, recht op een aanvulling als hij of zij in verband met het inkomen van zijn echtgenoot geen of maar gedeeltelijk recht heeft op de AOW-toeslag van de SVB. De hoogte is afhankelijk van het aantal dienstjaren voor 1986, want per dienstjaar wordt deze aanvulling opgebouwd.

Corona

Door de coronacrisis is er o.a. veel vraag naar zorgpersoneel en het kabinet ondersteunt de oproep aan (zorg)medewerkers om zich beschikbaar te stellen. Dan past het niet om strikt aan de toeslagregels vast te houden. Heeft u een partner die door de coronacrisis tijdelijk (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep*)? Dan wordt de AOW-toeslag mogelijk gestopt, omdat het inkomen van uw partner te hoog is geworden. U kunt de toeslag weer krijgen als uw partner stopt met werken of minder gaat werken, ook als de werkzaamheden langer dan 3 maanden hebben geduurd. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Normaal gesproken vervalt de AOW-toeslag namelijk voor altijd, als het inkomen langer dan 3 maanden te hoog is. De versoepeling van deze regels duurt zolang de corona-maatregelen van het kabinet gelden. Voorlopig gelden deze in ieder geval voor de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020.

Automatisch geregeld

De ABP-aanvulling volgt de bewegingen van de AOW-partnertoeslag in tegengestelde richting. Het goede nieuws is dat dit automatisch zal gebeuren omdat de bestanden van ABP en de SVB gekoppeld zijn. Wat mogelijk lastig zal zijn, is de vertraging die ontstaat door de aan te leveren gegevens. Indien uw partner in maart (extra) ging werken en u een AOW-partnertoeslag ontving, zal u dat pas met de AOW-betaling van 23 juni merken. De ABP-aanvulling volgt wederom automatisch, maar ook vertraagd. Dit heeft ook tot gevolg dat wanneer uw partner weer stopt met werken, de AOW-toeslag weer herleeft maar ook de ABP-aanvulling nog even wordt doorbetaald. Pas wanneer ABP het seintje van de SVB krijgt dat de toeslag weer toegekend wordt, zal de ABP-aanvulling stop gezet worden. Het gevolg zal dan wel zijn dat te veel ontvangen aanvulling dan later weer verrekend zal moeten worden.

*) Klik hier voor de lijst van cruciale beroepen


Jacqueline van Langeraad, CMHF-pensioenwoordvoerder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: