Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

17 augustus 2022

Ambtenarencentrale CMHF: Kabinet: geef goede voorbeeld en breek overheidscao's open

Ambtenarencentrale CMHF roept het kabinet op om het goede voorbeeld te geven en overheidscao's open te breken.

Het kabinet roept bij monde van de ministers Kaag en Van Gennip de werkgevers op de lonen – fors – te verhogen om zodoende de sterk teruglopende koopkracht te repareren. De CMHF is het met de oproep van de ministers eens, zeker nu het kabinet niet voornemens is om de inflatie door middel van het verlagen van de belastingdruk te bestrijden.

De grootste werkgever in Nederland is de Staat der Nederlanden oftewel datzelfde kabinet.

Daar waar de staat partij is heeft zij langdurige cao's afgesloten in de sectoren Rijk, Politie, Defensie (Rechterlijke Macht volgt nog als kleine sector).

De daarin afgesproken loonstijgingen zijn ver onder (geprognotiseerd) inflatieniveau, zeker volgend jaar.

Niets weerhoudt het kabinet dan ook om zelf het goede voorbeeld te geven en de reeds door haar afgesloten cao's open te breken en te voorzien in van hhogere loonstijgingen voor 2023 om zo de inflatie voor hun werknemers te verzachten.

Daarnaast is het dan meer dan eveneens redelijk om extra geld ter beschikking te stellen voor de cao's waarbij het kabinet niet formeel zelf partij is, zoals in onderwijs en zorg, zodat daar ook extra loonruimte beschikbaar komt.


Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: