Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

15 april 2019

ABP vordert te veel betaalde aanvulling op de AOW-partnertoeslag terug

In december vorig jaar berichtte minister Koolmees het Parlement over de stand van de uitvoering van de sociale zekerheid in Nederland. In deze rapportage werd melding gemaakt van een incident betreffende een foutieve gegevensuitwisseling tussen enerzijds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en anderzijds het APG. De SVB levert gegevens over AOW-gerechtigden aan het pensioenfonds ABP, via de uitvoerder van ABP, APG. Op basis van die gegevens draagt APG onder andere zorg voor de uitbetaling van de zogenaamde AOW-partnertoeslag. Door de foutieve gegevensuitwisseling kon het gebeuren dat een aantal deelnemers een te hoge aanvulling op de AOW uitbetaald kreeg. "Onlangs is gebleken dat zich een fout in de gegevensuitwisseling over de AOW-partnertoeslag heeft voorgedaan in de periode december 2013-mei 2015. Voor ruim 2.000 personen zijn geen wijzigingen in de AOW-partnertoeslag doorgegeven aan APG. ABP heeft als gevolg daarvan te hoge aanvullingen op de partnertoeslag betaald."

In februari werd het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP hierover geïnformeerd. De CMHF-fractie heeft naar aanleiding van dit incident en de berichtgeving daarover, gevraagd om het onderwerp toe te voegen aan de agenda van het al geplande overleg met het Bestuur van ABP op 28 maart. Ter voorbereiding daarop werd een uitgebreide lijst van vragen opgesteld, die gedeeld is met het VO en kon rekenen op brede ondersteuning van ook andere fracties binnen het VO. De CMHF-fractie heeft zijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van dit incident voor de deelnemers die het betreft en het bestuur gevraagd in hoeverre bij de genomen stappen het belang van die deelnemers is meegewogen. Evenzeer is aan het Bestuur gevraagd in hoeverre de genomen besluiten een juridische toets zouden doorstaan. (lees hier meer)

Photo by Christian Dubovan on Unsplash

15-04-2019


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: