Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

29 januari 2020

​Update: ABP wijst deelnemers actief op mogelijke aanvulling

Er is veel onduidelijkheid bij diverse deelnemers en de CMHF heeft veel vragen ontvangen en blijft vragen ontvangen, soms zelfs na een gesprek met het KKC (Klant Contact Centrum). De CMHF heeft ABP gevraagd aandacht te besteden aan de onderwerpen die wij signaleren. Nog deze week zal er via een Q&A (vraag en antwoord)-toelichting meer verduidelijkt worden, zo is ons toegezegd.

Indien uw "vraag" niet valt onder één van genoemde onderwerpen, laat het ons dan weten.

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, raden wij u aan om contact op te nemen met ABP. Het speciale telefoonnummer van ABP (045 - 579 6170) is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17.30 uur.

Aanvraag

Veel vragen gaan over het in te vullen formulier, waar in de uitzending van Omroep Max over werd gesproken. U kunt dit inderdaad alleen schriftelijk en dus niet digitaal, telefonisch of anderszins aanvragen. Wij zullen uw verzoek om het gebruik van moderne communicatiemiddelen overbrengen, evenals de opmerking dat niet iedereen toegang heeft tot de digitale snelweg en hoe dan te handelen.

Geregistreerde informatie

Veel vragen zijn controlevragen: "is het bij mij al toegekend?" Dat is een vraag waar de CMHF al langer aandacht voor vraagt. Op het pensioenoverzicht wordt melding gemaakt van "aanvulling" maar niet gespecificeerd dat de aanvulling wegens samen vallende diensttijd hier onder valt. ABP kent ook andere aanvullingen, dus wij pleiten al langer voor meer duidelijkheid. Dit betreft ook de berekening, hoe het pensioen is opgebouwd. Tevens vragen wij al geruime tijd aandacht voor de onvolledige (G)UPO's, waar het nabestaandenpensioen op ontbreekt. De CMHF zal ABP verzoeken om iedereen waar de aanvulling al aan toegekend is, hiervan op de hoogte te stellen.

Indien u en uw partner allebei bij ABP werkzaam waren gaat de toekenning automatisch en hoeft u geen formulier in te vullen. De eerst 6600 en nu nog 4400 mensen waar dit fout is gegaan, betreffen menselijke fouten. De nabetaling aan deze groep zal in februari starten, zo is ons toegezegd.

Lastigere vragen zijn vragen als "hoe kan ik aantonen dat ik gewerkt heb bij…". Veelal zal het fonds, of de verzekeraar waar u pensioen opbouwde dit geregistreerd hebben, maar deze vraag hebben wij namens u doorgegeven aan ABP.

Tenslotte vragen van mensen die nu nog niet met pensioen zijn en zich afvragen of zij kunnen zien om welk bedrag dit zal gaan. Op dit moment is het niet mogelijk om de aanvulling wegens samenvallende diensttijd ook zichtbaar te maken via mijnabp.nl. Wij zullen hier aandacht voor vragen.

Data: vóór 1 januari 1986 en vóór 1 januari 1995

Hoe zit het nu met de data? Ook daar komen vragen over binnen. De oorsprong van de aanvulling, dus waarom een aanvulling wordt toegekend is terug te vinden in de Abp-wet. In een eerder gepubliceerd artikel kunt u hier meer over lezen. De datum van 1 januari 1986 gaat over u zelf, heeft u in de periode vóór 1 januari 1986 gelijktijdig bij ABP én ergens anders pensioen opgebouwd? De andere datum heeft betrekking op u en uw partner; "heeft in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én heeft uw partner gelijktijdig ergens anders pensioen opgebouwd?"

En hoe zit het dan met de jaren daarna? Ook daar komen vragen over binnen, van mensen die ook na die datum nog pensioen opgebouwd hebben en zich afvragen of die jaren ook meetellen. Die jaren tellen wel mee voor uw pensioenopbouw, maar geven geen recht op een extra aanvulling.

Gebeurtenissen; trouwen, scheiden, overlijden en arbeidsongeschikt

Een totaal andere categorie waar we ook vragen over binnen kregen betreft de huwelijkse staat en veranderingen daarin en de gevolgen voor de aanvulling. Naast de stellen die allebei bij ABP pensioen opbouwden is er de groep die een partner heeft of had die elders pensioen opbouwde. Wij hebben ABP gevraagd of het mogelijk is om de bij ABP bekende fondsen of verzekeraars die een vergelijkbare opbouw kenden, bekend te maken. Ook zijn er vragen binnengekomen die betrekking hebben op twee andere fondsen, dus niet zijnde ABP, waar pensioen is opgebouwd.

Het nabestaandenpensioen is gebaseerd op het pensioen dat uw partner ontving. De aanvulling kan dus ook doorwerken in het nabestaandenpensioen, als het gaat om dienstjaren vóór 1986. Indien uw partner in de doelgroep viel (en u ook gelijktijdig pensioen opbouwde) kan een eventuele niet toegepaste aanvulling alsnog toegekend worden op het nabestaandenpensioen.

Ook mensen die inmiddels een andere partner hebben melden zich. We hebben uw vragen rondom scheiding en de nieuwe partner(s) doorgegeven aan ABP met het verzoek hier meer informatie over te geven. Tipje van de sluier: een nieuwe partner die in de bewuste periode pensioen opbouwde geeft (ook) recht op de aanvulling!

Helaas bereikt niet iedereen gezond zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd en ook vanuit die hoek zijn er vragen gekomen. "Ik ben of was (deels) afgekeurd. Geldt dit dan ook voor mij? We zijn het met de vragenstellers eens dat die informatie op de website ontbreekt en hebben daar aandacht voor gevraagd.

Waarde-overdracht

"Ik bouwde bij ABP op, maar ben ergens anders gaan werken. Krijg ik die aanvulling ook?" Vragenstellers in deze categorie hebben hun opgebouwde pensioen meegenomen met een zogenaamde waarde-overdracht. Ook hier is er onduidelijkheid of en hoe de aanvulling meegenomen is bij het bepalen van de waarde van het ABP-pensioen dat overgedragen is aan een ander fonds. Natuurlijk hebben we ook deze categorie onder de aandacht van ABP gebracht.

Militaire dienst en Defensie

Er zijn aparte bepalingen voor militairen, maar ook vanuit deze sector kwamen er vragen binnen. We hebben daarom ook aandacht gevraagd voor deze categorie en met name de dienstplichtigen. Tijdens de militaire dienstplicht werd ook pensioen opgebouwd en hoewel er ook een leeftijdsgrens van 25 jaar speelde, hebben wij gevraagd te onderzoeken of ook hier nog deelnemers met (slapende) aanspraken kunnen zijn.

Tenslotte heeft de CMHF ABP verzocht een stroomschema te ontwikkelen waarmee relatief eenvoudig en snel bepaald kan worden of het zin heeft het formulier "aanvulling wegens samenvallende diensttijd" aan te vragen.

Verantwoordingsorgaan ABP

De CMHF heeft twee leden in het Verantwoordingsorgaan van ABP. Wij zullen dit dossier nauwlettend volgen en het Bestuur van ABP wederom (ook op 23 januari stelden wij al vragen over dit onderwerp) vragen stellen over de aanvulling wegens samenvallende diensttijd.


Zie ook ons eerdere artikel over dit onderwerp - klik hier.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: