Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 januari 2022

​Ondanks coronapandemie was 2021 een goed jaar voor ABP

Ondanks coronapandemie was 2021 een goed jaar voor ABP

In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 16,7% naar 110,2%, zo maakt ABP vandaag bekend. Ondanks de onzekere economische vooruitzichten aan het begin van het jaar, werd het een goed beleggingsjaar voor ABP. Het rendement over 2021 bedroeg 11,1% en het vermogen van ABP groeide daardoor naar €550 miljard. Dit kwam vooral door een gunstig klimaat op de financiële markten, maar ook door de stijging van de rente in de loop van het jaar. Ook de beleidsdekkingsgraad nam toe (met 15,2% naar 102,8% eind 2021).

Geen pensioen verhoging

Ondanks deze mooie berichten is pensioenverhoging bij ABP nog niet aan de orde. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad nog te laag. Mocht ABP in de loop van het jaar met de beleidsdekkingsgraad uitkomen boven de 105%, dan zal het fonds onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de pensioenen te verhogen. Want de intentie van ABP is dit te doen zodra het kan. Een eventuele pensioenverhoging is dan maximaal gelijk aan de prijsinflatie.

Dekkingsgraden van ABP stijgen in 2021

In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van 93,5% naar 110,2%. Vooral in het eerste tweede en vierde kwartaal maakte de dekkingsgraad een sprong omhoog. Op 1 januari 2022 heeft ABP ook de tweede (van vier stappen van de verlaging) van de door DNB voorgeschreven rente doorgevoerd. Het effect van deze wijziging op de dekkingsgraad was een daling van 0,9%-punt. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft een indicatie of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen (€550 miljard) en de verplichtingen van ABP, dat zijn alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€499 miljard).

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) steeg ook in 2021: van 87,6% naar 102,8%. Deze dekkingsgraad, die belangrijk is voor pensioenverhoging, bleef daarmee onder het huidige vereiste niveau van 110%.

Ontwikkelingen van de beleggingen en verplichtingen

Het beschikbaar vermogen van ABP groeide in 2021 van €495 miljard eind 2020 naar €550 miljard. ABP boekte over heel 2021 een positief rendement van 11,1%. Met name de categorieën aandelen, alternatieve beleggingen (private equity, grondstoffen, hedgefondsen) en vastgoed deden het goed. In het laatste kwartaal bedroeg het rendement +4,1% (€21,6 miljard).

De rekenrente steeg in 2021 met 0,4%-punt (van 0,2% naar 0,6%). De impact op de waarde van de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren, was een daling van €530 miljard eind 2020 naar €499 miljard eind december 2021. Deze daling droeg ook bij aan de stijging van de dekkingsgraad. Als de rente stijgt, hoeft een fonds namelijk minder in kas te houden om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Vuistregel is dat 1%-punt renteverhoging de dekkingsgraad met zo'n 13% laat stijgen.
Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: