Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

12 juli 2022

​Cao Rijk getekend

Op maandag 11 juli is de nieuwe cao voor rijksambtenaren ondertekend door alle partijen waaronder de CMHF (op foto links Jan Hut CMHF-onderhandelaar). De nieuwe cao heeft een looptijd tot 1 juli 2024.

De achterbannen van de bonden hebben met een grote meerderheid ingestemd met het resultaat.

Sommige onderwerpen behoeven nog nadere uitwerking danwel hebben nadere uitleg nodig. Dit laatste geldt met name voor de afspraken omtrent de verlofregelingen c.q. de PAS. Voor het einde van dit jaar moet namelijk gekozen worden of men gebruik wenst te (blijven) maken van de PAS of van de nieuwe verlofregeling. In september gaan partijen bij die keuze behulpzaam zijn middels een voorlichtingscampagne.


klik hier voor de getekende cao Rijk 2022-2024Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: