Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

15 maart 2021

​'Applaus nu verzilveren'

15 maart 2021 - Meer zeggenschap en betere arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Door de WHO werd 2020 – vanwege de tweehonderdste geboortedag van Florence Nightingale – uitgeroepen tot het jaar van de verpleegkundige. Wie had vooraf gedacht dat 2020 zo letterlijk het jaar werd waarin je niet om verzorgenden en verpleegkundigen heen kon? Door het Covid-19 virus werd namelijk goed zichtbaar wat deze beroepsgroep al lang wist: zonder onze zorgprofessionals en goede zorg zijn we nergens. Zij staan op de werkvloer en aan het bed en weten wat daar nodig is. Massaal werd er dan ook voor hen geapplaudisseerd. Van de koning en politici tot aan de 'gewone burger' op straat: iedereen klapte mee. Vanuit de samenleving bleek men het unaniem met elkaar eens te zijn: verpleegkundigen en verzorgenden verdienen meer. Betere arbeidsvoorwaarden, een salaris dat past bij de zwaarte en de risico's van het vak en bovenal meer zeggenschap. Even leek het erop dat door Covid-19 eindelijk werd geïnvesteerd in deze groep.

Tijd voor verandering

Nu we een jaar verder zijn, blijft het helaas nog vrij stil als het gaat over de structurele investeringen die nodig zijn in de zorg. Stella Salden, voorzitter NU'91: "Het is treurig om te zien dat er nu niet wordt doorgepakt. Wederom lijkt het erop dat de stem van de zorgprofessional niet wordt gehoord. Dat zagen we duidelijk aan het begin van deze crisis. Toen werd al vaak door zorgprofessionals aangekondigd dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet op orde waren. En vroegen zij zich af hoe het aantal ic-bedden kon worden uitgebreid met een enorm tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. Er werd amper geluisterd naar diegenen die er dagelijks mee te maken hadden en zij werden niet betrokken bij de beslissingen die werden genomen. Te vaak wordt wel geluisterd naar beleidsmakers, wetenschappers en medici en wordt door anderen bepaald hoe verpleegkundigen en verzorgenden hun werk moeten doen. Praat mét deze groep in plaats van over ze. En betrek hen bij de zaken die hun aangaan."

Duidelijkere stem

Volgens de beroepsorganisatie moet het op meerdere vlakken anders. Zeggenschap moet een veel belangrijker aspect worden. In alle lagen van zorggerelateerde organisaties moet de stem van de verzorgende en verpleegkundige gaan doorklinken. Maar ook in organen zoals het OMT. Daarnaast is een forse financi ële injectie nodig in de zorg. "Dat geld is nodig om het achterstallig onderhoud in de salarissen structureel op te lossen. En is ook nodig voor meer opleidings- en doorgroeimogelijkheden, het verlagen van de werkdruk en voor het opvijzelen van het imago. Meer tijd voor zorg en aandacht voor de patiënt, cliënt of bewoner. Het is een maatschappelijke opgave om onze zorgprofessionals vast te houden voor de zorg en de zorgsector aantrekkelijk te maken om toe te treden. Het enorme personeelstekort van 80.000 verzorgenden en verpleegkundigen in 2022 heeft immers een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg".

Handen af van zorgprofessionals

Tot slot is veiligheid een belangrijk onderwerp volgens NU'91. Niet alleen als het gaat om beschermingsmiddelen. Stella Salden: "Voor de Covid-19 pandemie ondervonden al veel zorgprofessionals agressie op de werkvloer. Dat is er niet beter op geworden. Agressie mag nooit getolereerd worden. Handen af van onze zorgverleners." De beroepsorganisatie vindt het de hoogste tijd voor verandering. "De problemen die we schetsen zijn niet nieuw. De Covid-19 crisis heeft het alleen veel duidelijker gemaakt. Het applaus moet nu verzilverd worden in echte waardering en zeggenschap. Dit verdienen onze helden."


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: