Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Beleidsadvies

De CMHF pleit voor maatwerk waar het kan en collectiviteit waar het (financiële) voordelen oplevert. Collectieve regelingen voor pensioenen en sociale zekerheid leveren nu eenmaal zoveel kostenvoordeel op, dat individuele overeenkomsten niet lonen. Voor het onderhandelen over hun collectieve arbeidsvoorwaarden kunnen de CMHF-verenigingen een beroep doen op de CMHF-onderhandelaars. Zij zetten zich op basis van wensen van de leden in voor onder meer adequate cao's, betrouwbare pensioenregelingen, gezonde werkdruk en keuzemogelijkheden. De onderhandelaars van de CMHF zijn te bereiken via telefoonnummer 0703499664 of per e-mail: centrale@cmhf.nl

Deel deze pagina: