Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

19 oktober 2020

Landelijk Coördinatiecentrum Inzetbare Professionals

Afgelopen dinsdag keken er miljoenen mensen naar de persconferentie waarin premier Rutte aangaf dat het kabinet de hamer uit de kast heeft gehaald om het opgeleefde coronavirus te verpletteren. "Het doet pijn, maar het is de enige manier" aldus de premier. Een pijn die voornamelijk wordt gerelateerd aan de 'ontwrichting' van ons sociale leven en de economische gevolgen. Voor veel medewerkers in de uitvoerende publieke sectoren geldt dat naast de ontwrichting van hun sociale leven de werkdruk nog verder zal toenemen. Van de medewerkers in de zorg, onderwijs en veiligheidssectoren zal wederom veel worden gevraagd om een ontwrichting van onze samenleving te voorkomen. Ondanks het feit dat we al sinds de zomer worden gewaarschuwd voor een tweede golf lijkt het erop dat we ons wederom door Covid19 hebben laten verrassen.

Het kan voor het kabinet geen verrassing zijn dat juist bij de publieke sectoren werknemers worden geconfronteerd met coronabesmettingen. Zij moeten hun werkzaamheden immers in de fysieke werkomgeving voortzetten. Het ziekteverzuim, mede als gevolg van de werkdruk, neemt toe waardoor er steeds minder mensen beschikbaar zullen zijn.

In de samenleving is inmiddels sprake van een toenemende weerstand tegen de coronamaatregelen. Maatregelen die mede alleen succesvol kunnen zijn als ze kunnen worden gehandhaafd. Het verbaal en fysiek geweld richting handhavers neemt toe. Ook dit kan leiden tot tijdelijk dan wel langer uitval van medewerkers.

De afgelopen week hoorde je de eerste geluiden van professionals die bevestigden dat we nog niet klaar zijn voor de tweede golf. In een interview gaf een ziekenhuisdirecteur aan dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het weekend en s 'avonds na 17.00 uur niet bereikbaar was. Dit in tegenstelling tot enkele maanden geleden toen defensiemedewerkers deze taken hadden overgenomen. Doordat het LCPS niet 24/7 bezet is, kon de directeur niet snel genoeg anticiperen op het toenemende aantal opnames in zijn ziekenhuis. Een verpleegkundige gaf aan dat zij het niet begreep waarom verpleegkundigen algemene logistieke taken blijven uitvoeren, terwijl op dit moment iedere verpleegkundige nodig is om de zorg draaiende te houden. Er zijn voorbeelden waar wel wordt geanticipeerd op schaarste. Zo worden BOA's naar een andere gemeente geplaatst als er sprake is van een acuut probleem.

De komende weken zal de druk op de publieke sector verder toenemen. Doen zoals gebruikelijk (business as usual) is geen optie. Er zal 'out of the box' moeten worden gedacht om te voorkomen dat sectoren het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Voldoende beschikbaar en gekwalificeerd personeel zal de komende maanden een cruciale rol gaan spelen. Beschikbaar personeel dat ingezet moet kunnen worden daar waar het nodig is. Dit kan alleen worden gerealiseerd als de 'schotten' tussen de verschillende sectoren en regio's worden doorbroken. Zo wordt er mobiliteit van schaars personeel met de juiste ervaring en kwalificaties bewerkstelligd en overbelasting van het personeel en een 'lockdown' van werkzaamheden voorkomen. De betrokken ministers moeten in mijn ogen snel met deze mobiliteit aan de slag gaan. Nood breekt wet. De vrijvallende algemene taken, zoals bijvoorbeeld logistieke taken, kunnen worden uitgevoerd door professionals vanuit andere sectoren waar de druk minder groot is. Het wordt tijd voor een Landelijk Coördinatiecentrum Inzetbare Professionals. Zo kunnen we samen corona verpletteren.

Marc de Natris,

interim-voorzitter CMHF


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: