Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

18 juni 2019

Het pensioenakkoord, een tussenstap

In een levendige sessie van de CMHF Ledenraad in Nieuwegein, waar VCP-vicevoorzitter en onderhandelaar Gerrit van de Kamp uiteenzette hoe het proces van november 2018 tot het principeakkoord van 5 juni 2019 is gelopen, en uitgebreid de ruimte is genomen voor vragen vanuit het deskundige publiek, hebben de aanwezige vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen in overgrote meerderheid ingestemd met het principeakkoord.

Eén vereniging kon niet instemmen omdat er naar hun opvatting onvoldoende aandacht is voor de zware beroepen (ophoging AOW-leeftijd en uitwerking RVU-boete).

Uiteindelijk heeft de CMHF het vertrouwen uitgesproken in het proces dat moet leiden tot een pensioenstelsel dat persoonlijker en transparanter wordt, beter aansluit bij de arbeidsmarkt en eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen voor alle deelnemers.

De stemming van de CMHF is vanochtend in het Algemeen bestuur van de VCP overgebracht.

Daarbij zijn ook de piketpalen aangegeven, waarbinnen volgens de CMHF de uitwerking van het principe-pensioenakkoord door de Stuurgroep zal moeten plaats vinden:

  • open stelsel oftewel solidariteit tussen generaties (nieuwkomers/zittend);
  • mogelijkheid van uitsmeren van kortingen over een aantal jaren;
  • het opnemen van een ambitieniveau (x percentage van het middelloon - 80% is prima ambitie);
  • het rekenen met een andere rekenrente of rekenrendement (VCP-voorstel);
  • adequate compensatie voor de afschaffing van de doorsnee systematiek;
  • het stoppen met stapelen van zekerheid op zekerheid, waardoor er in de huidige systematiek er geen reëel zicht is of ontstaat op indexatie.

Vanmiddag heeft de Vakcentrale voor Professionals (VCP) ingestemd met het principe-pensioenakkoord. Hiermee kan de uitwerking van het pensioenakkoord een aanvang nemen.

Met het instemmen met het principe-pensioenakkoord is een mijlpaal bereikt in een langdurig proces, dat zich de komende jaren nog zal kenmerken in de uitwerking.
In de aanloop naar die mijlpaal hebben de pensioendeskundigen van de CMHF, verenigd in de beleidsadviescommissie CMHF, maar ook de serieus geïnteresseerde individuele leden, het Centraal bestuur steeds voorzien van hun onderbouwde op- en aanmerkingen.

Deze deskundigheid wordt ook consequent ingebracht in de VCP via de CMHF-vertegenwoordigers in de werkgroep pensioenen van de VCP.

Hoewel er al vele bergen goed en nuttig werk door hen is verzet, zit de taak er nog lang niet op.

Vrijdag zal het SER-advies 19/05 'Naar een nieuw pensioenstelsel' worden vastgesteld.
Daarna is het zaak de Stuurgroep bij de les te houden, en de VCP-vertegenwoordigers in die Stuurgroep te ondersteunen bij het bereiken van de doelen zoals beschreven in hoofdstuk 6, Verdere uitwerking.

Wordt dus vervolgd!

Uw voorzitter


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: