Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

26 oktober 2020

Een slim kabinet is op de toekomst voorbereid

Sinds vorige week zijn alle meisjes geboren vanaf 2003 dienstplichtig. Deze meisjes ontvangen, net als de jongens, een dienstplichtbrief van Defensie. Het betekent echter nog niet dat zij worden opgeroepen. Onze jongens en meisjes worden alleen opgeroepen als er sprake is van een acute oorlog of oorlogsdreiging. Nu Defensie een brief naar onze meiden stuurt, kan minister Bijleveld gebruik maken van de gelegenheid om de meiden erop te wijzen dat Defensie een mooi bedrijf is met mooie carrièremogelijkheden. Ik kan me voorstellen dat andere werkgevers jaloers zijn op deze mogelijkheid.

De opkomstplicht van onze meiden zou gezien kunnen worden als de ultieme gelijkstelling tussen man en vrouw. Niets is minder waar. Afgelopen week werd er door Stichting van de Arbeid (StaR) het webinar ''Je verdiende loon! Gelijke behandeling voor mannen en vrouwen'', gehouden. Het webinar was georganiseerd naar aanleiding van een recent gepubliceerde handreiking. In het webinar werd aangegeven dat vrouwen in Nederland nog steeds niet gelijk worden beloond ten opzichte van hun mannelijke collega's. Ondanks het feit dat zij hetzelfde opleidingsniveau hebben en gelijke werkzaamheden doen. De publieke sector die het goede voorbeeld zou moeten geven doet het daarbij iets beter dan de markt. Al blijft het verschil van 8% in beloning ten opzichte van 19% in het bedrijfsleven fors. Ondanks deze verschillen constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland afneemt en de kans voor vrouwen om promotie te maken toeneemt. De spreeksters gaven aan dat een belangrijke reden voor het in stand blijven van de loonkloof ligt bij het parttime werken en het meer op zich nemen van zorgtaken door vrouwen. De oplossing lijkt dus simpel. Zorg voor een betere verdeling van zorgtaken tussen man en vrouw en zorg voor een betere (betaalbare) kinderopvang zodat vrouwen minder parttime hoeven te werken. Tijdens het webinar werd geopperd dat een basisinkomen voor vrouwen een oplossing zou kunnen bieden. Hier zit een keerzijde aan, het zou er toe kunnen leiden dat vrouwen nog meer in deeltijd gaan werken. Immers voor het basisinkomen gedeelte hoeft niet meer gewerkt te worden.

Ondanks het feit dat het beloningsverschil in de publieke sector aanzienlijk minder is ten opzichte van de markt, is het niet zo dat vrouwen en/of werknemers in de publieke sector beter af zijn. Dit omdat de salarissen in de publieke sector ten opzichte van de markt aanzienlijk achterblijven. Het is dan ook niet onlogisch dat de 'slimme meid' uit de Postbus 51 reclame (1990) zich goed op haar toekomst voorbereidt en kiest voor een baan in de markt. En dit laatste kunnen we ons als Nederland niet veroorloven. De komende jaren hebben we tienduizenden jongens en meisjes nodig om de vacatures in de zorg, onderwijs, defensie en politie te vullen. Het nieuwe kabinet zal de verschillen tussen de markt en de publieke sector moeten slechten om ervoor zorg te dragen dat de publieke taken uitgevoerd kunnen blijven worden. Als zij dit heeft gedaan wordt het tijd voor een nieuwe slogan: slimme meiden en jongens werken in de publieke sector.


Marc de Natris,

interim-voorzitter CMHF


Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: