Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Rijk

21 oktober 2020

Onafhankelijke Commissie integriteit Financiën biedt alle medewerkers luisterend oor

Met ingang van 1 augustus 2020 is de onafhankelijke Commissie integriteit Financiën (CiF) ingesteld. De CMHF is nauw betrokken geweest bij de instelling van deze Commissie, en is dan ook tevreden dat deze Commissie nu voor alle medewerkers van het Ministerie een onafhankelijk luisterend oor is. De betrokkenheid van de CMHF richt zich zowel op de evaluatie van de tijdelijke voorganger van deze Commissie als de huidige taakstelling, positie, opdracht én personele bezetting.  Lees verder


CAO

BLOGPOSTS van uw voorzitter CMHF-Sector Rijk

Aleid Ringelberg, voorzitter CMHF-Sector Rijk

Wilt u reageren?

Graag!

Klik s.v.p. op deze link en vermeld in Onderwerpveld Blogposts Sector Rijk.

*********************


BLOG 3-2020 / 29 april 2020

75 jaar Vrijheid

Hoe onwerkelijk is het om daar nu aan te denken? Zijn wij nog vrij? We voelen ons verantwoordelijk. Voor elkaar, voor onze gezondheid. Ambtenaren met vakkennis zijn hard nodig om te zorgen dat de adviezen van experts kunnen worden afgewogen tegen het algemeen belang dat de ambtenaar geacht wordt te dienen. Niet alleen de politiek dienen, nee het algemeen belang dienen. Daar is toch de ambtenaar van? Hoe is het met de Grondwet? Wie toetst er aan de Grondwet? De ambtenaar. En ook de politiek, dus de leden van ons parlement zijn gehouden aan onze Grondwet.

Het zijn zware tijden. In de eerste plaats voor allen die in hun directe omgeving met overlijden en ziekte te maken hebben. Voor de medewerkers in de zorg en voor allen die bijdragen aan ons dagelijks eten. Maar ook voor diegenen die hun bedrijf zien omvallen. En voor de ambtenaren die keihard werken om noodmaatregelen voor te bereiden en te implementeren.

Meer vakkennis en strategisch inzicht om verschillende kennisdomeinen te verbinden zijn bij de rijksoverheid nodig om een goede toekomst voor onze burgers veilig te stellen.

Citaat van Van Schendelen in Elsevier 'vakinhoudelijke kennis houdt op bij schaal 13'.

Zorg dat er weer invulling wordt gegeven aan hogere specialisten schalen. En kies daarbij voor alfa's, bèta's en gamma's met vak inhoud. Op alle terreinen van de samenleving, van techniek tot fiscalist, van wiskundige tot arts. Als CMHF sector rijk pleiten we er al langer voor om de bestaande functies in het functiegebouw rijk beter te benutten om het bestuur van dit land te versterken.

Ik wens u veel gezondheid en geduld.

________________________________________________________________________________________


BLOG 2-2020 / 28 februari 2020

Heb je mijn blog gelezen?

Ik ga graag met jou het gesprek aan. Om debacles in beleid en uitvoering te voorkomen. Het mag niet zo zijn dat er door te weinig kennis, verkeerde keuzes worden voorgelegd aan de politiek.

Vakkennis is hard nodig bij de rijksoverheid. Kun je beslissen over een nieuwe fiscale regeling als je daar geen kennis over hebt? Of over gevolgen voor specifieke inspectiewerkzaamheden als je geen enkele affiniteit hebt met een werkveld? We hebben in Nederland een goed systeem van mbo, hbo tot academische opgeleide professionals in diverse werkvelden. Van scheepsbouw tot geneeskunde, van onderwijskunde, rechten of psychologie, van fiscaliteit tot internationale betrekkingen… nou ja, als je zelf door denkt, weet je hoe omvangrijk de kennisopbouw en opleiding in ons land is..

En dan plaatsen we mensen 'met zonder' affiniteit of gerichte kennis op hoge overheidsfuncties?

Deze observaties en harte kreten hoor ik als voorzitter van de CMHF sector rijk al langere tijd. De NRC bevestigt kwetsbaarheid van een ambtelijke dienst zonder gerichte kennis. Politiek is mooi. Democratie is kostbaar!

Wie staat er voor het algemeen belang in dit land? Mogen dat de gewetensvolle ambtenaren zijn? Die aan de minister of de Kamer laten zien, wat op basis van feiten en kennis nodig en mogelijk is? Dit om de politiek de goede beslissingen te laten nemen?

Kortom dienstbaar aan de samenleving. Zorgdragen dat kennis bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van alle burgers? Wie denkt er nog aan 'gelijke monniken' , 'gelijke kappen' of als het nodig is, extra benodigde maatregelen om de grondrechten van burgers te beschermen?

Kortom, het benutten van bestaande kennis en ervaring uit alle domeinen van de samenleving, versterkt het rijk! Diversiteit, maar dan vanuit de diverse kennis- en beroepssectoren. Meer vakkennis, respect en gerichte inhoud voor beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Biedt ongekende mogelijkheden om met andere vakken en disciplines in contact te komen. Open kaart spelen en elkaar leren kennen!

________________________________________________________________________________________


BLOG 1-2020 / 14 februari 2020

Als voorzitter van de CMHF Sector Functionarissen Overheid wil ik de komende tijd eens per twee weken van me laten horen. Er is zo veel gaande waar wij als ambtenaar of burger 'kromme tenen' van krijgen. Ervaar jij dat ook zo? Of zie je dat heel anders?

Werk jij voor de minister? Of werk je als goed ambtenaar in het kader van het algemeen belang en ben je daarbij ook dienstbaar aan de minister, en vergeet je daarbij de burger niet? Hoe staat het met de vakkennis binnen de ministeries? Persoonlijk denk ik dat het op veel terreinen veel beter moet. En dat die vakkennis en feiten weer leidend moeten zijn bij het maken van overheidsbeleid en in de uitvoering. Niet dat ik vind dat ambtenaren de politiek voor de voeten moeten lopen. Maar het is hoog tijd dat, zoals bij Buitenhof door de minister van Staat, de heer Tjeenk Willink werd aangegeven, de drie pijlers van ons systeem respectvol met elkaar omgaan. Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht hebben hier hun eigen opdracht in.

Wij als CMHF staan voor het 'vak'. Voor vakkennis, voor beroepseer. Wij willen dat naast competenties en vaardigheden kennis en feiten als belangrijke factor weer meer plaats krijgen in ambtelijke adviezen. Het is nodig om weer respect op te brengen voor kennis en denkkracht. Wij willen geen debacles maar oplossingen, waar burgers en samenleving iets aan hebben. Dat vraagt veel kennis in beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Het vraagt ook moed en doorzettingsvermogen om bij te blijven dragen aan een goed bestuur in Nederland.

__________________________________________________________________________________________


CAO overzicht Rijk

Museum CAO 2018 - 2020 - 01-10-2018 - 01-10-2020 - klik hier.

________________________________________________________________________________

Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020 - klik hier.

Verlengde cao Kadaster 30-06-2020 tot en met 31-12-2020 - klikhier

__________________________________________________________________________________

13-07-2018 - Arbeidsovereenkomst Sector Rijk 2018 - 2020 is ondertekend - klik hier


25-06-2018 - Er ligt een onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoordenovereenkomst sector Rijk (2018- 2020). U treft de overeenkomst hier


Deel deze pagina: