Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Rijk

25 maart 2020

Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden

25 maart 2020 - Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van de CMHF: Aleid Ringelberg, coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Gezond en Veilig werken bij het ministerie van SZW, voorzitter van de sector Rijk bij de CMHF.  Lees verder


CAO

BLOGPOSTS van uw voorzitter CMHF-Sector Rijk

Aleid Ringelberg, voorzitter CMHF-Sector Rijk

Wilt u reageren?

Graag!

Klik s.v.p. op deze link en vermeld in Onderwerpveld Blogposts Sector Rijk.

*********************


BLOG 2-2020 / 28 februari 2020

Heb je mijn blog gelezen?

Ik ga graag met jou het gesprek aan. Om debacles in beleid en uitvoering te voorkomen. Het mag niet zo zijn dat er door te weinig kennis, verkeerde keuzes worden voorgelegd aan de politiek.

Vakkennis is hard nodig bij de rijksoverheid. Kun je beslissen over een nieuwe fiscale regeling als je daar geen kennis over hebt? Of over gevolgen voor specifieke inspectiewerkzaamheden als je geen enkele affiniteit hebt met een werkveld? We hebben in Nederland een goed systeem van mbo, hbo tot academische opgeleide professionals in diverse werkvelden. Van scheepsbouw tot geneeskunde, van onderwijskunde, rechten of psychologie, van fiscaliteit tot internationale betrekkingen… nou ja, als je zelf door denkt, weet je hoe omvangrijk de kennisopbouw en opleiding in ons land is..

En dan plaatsen we mensen 'met zonder' affiniteit of gerichte kennis op hoge overheidsfuncties?

Deze observaties en harte kreten hoor ik als voorzitter van de CMHF sector rijk al langere tijd. De NRC bevestigt kwetsbaarheid van een ambtelijke dienst zonder gerichte kennis. Politiek is mooi. Democratie is kostbaar!

Wie staat er voor het algemeen belang in dit land? Mogen dat de gewetensvolle ambtenaren zijn? Die aan de minister of de Kamer laten zien, wat op basis van feiten en kennis nodig en mogelijk is? Dit om de politiek de goede beslissingen te laten nemen?

Kortom dienstbaar aan de samenleving. Zorgdragen dat kennis bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van alle burgers? Wie denkt er nog aan 'gelijke monniken' , 'gelijke kappen' of als het nodig is, extra benodigde maatregelen om de grondrechten van burgers te beschermen?

Kortom, het benutten van bestaande kennis en ervaring uit alle domeinen van de samenleving, versterkt het rijk! Diversiteit, maar dan vanuit de diverse kennis- en beroepssectoren. Meer vakkennis, respect en gerichte inhoud voor beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Biedt ongekende mogelijkheden om met andere vakken en disciplines in contact te komen. Open kaart spelen en elkaar leren kennen!

________________________________________________________________________________________


BLOG 1-2020 / 14 februari 2020

Als voorzitter van de CMHF Sector Functionarissen Overheid wil ik de komende tijd eens per twee weken van me laten horen. Er is zo veel gaande waar wij als ambtenaar of burger 'kromme tenen' van krijgen. Ervaar jij dat ook zo? Of zie je dat heel anders?

Werk jij voor de minister? Of werk je als goed ambtenaar in het kader van het algemeen belang en ben je daarbij ook dienstbaar aan de minister, en vergeet je daarbij de burger niet? Hoe staat het met de vakkennis binnen de ministeries? Persoonlijk denk ik dat het op veel terreinen veel beter moet. En dat die vakkennis en feiten weer leidend moeten zijn bij het maken van overheidsbeleid en in de uitvoering. Niet dat ik vind dat ambtenaren de politiek voor de voeten moeten lopen. Maar het is hoog tijd dat, zoals bij Buitenhof door de minister van Staat, de heer Tjeenk Willink werd aangegeven, de drie pijlers van ons systeem respectvol met elkaar omgaan. Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht hebben hier hun eigen opdracht in.

Wij als CMHF staan voor het 'vak'. Voor vakkennis, voor beroepseer. Wij willen dat naast competenties en vaardigheden kennis en feiten als belangrijke factor weer meer plaats krijgen in ambtelijke adviezen. Het is nodig om weer respect op te brengen voor kennis en denkkracht. Wij willen geen debacles maar oplossingen, waar burgers en samenleving iets aan hebben. Dat vraagt veel kennis in beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Het vraagt ook moed en doorzettingsvermogen om bij te blijven dragen aan een goed bestuur in Nederland.

__________________________________________________________________________________________


CAO overzicht Rijk

Museum CAO 2018 - 2020 - 01-10-2018 - 01-10-2020 - klik hier.

________________________________________________________________________________

Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020 - klik hier.

__________________________________________________________________________________

13-07-2018 - Arbeidsovereenkomst Sector Rijk 2018 - 2020 is ondertekend - klik hier


25-06-2018 - Er ligt een onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoordenovereenkomst sector Rijk (2018- 2020). U treft de overeenkomst hier


Deel deze pagina: