Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

14 september 2017

Website over de Cao Nederlandse Universiteiten geactualiseerd

Welke cao-afspraken gelden precies voor universiteitsmedewerkers?

Op de website www.caouniversiteiten.nl vinden medewerkers en werkgevers op een toegankelijke manier de belangrijkste afspraken uit de Cao Nederlandse Universiteiten 2016-2017 (verlengd tot 30 juni 2018). Hiermee wil SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, de cao dichterbij