Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

10 oktober 2017

‘Vertrouwen in de toekomst’

De CMHF ziet als vertegenwoordiger van de middelbare en hogere ambtenaren, dat er eindelijk weer aandacht is voor de positie van de middengroepen na jaren van achteruitgang. Deze aandacht beoordeelt zij als positief.

Verder wordt er gezocht naar mogelijkheden om binnen de overheid schaarse categorieën personeel, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst te kunnen nemen (en houden). Dat betekent verdere differentiatie in beloning.

Het voorgestelde voor de inkomstenbelasting stemt tot tevredenheid. Hopelijk zet deze lijn zich door in de uitkomsten van de cao-onderhandelingen voor 2018 en volgende jaren (geen nullijnen meer).

Door de veelheid aan maatregelen is het echter onmogelijk om nu al goed te kunnen beoordelen wat de samenhang en het totaaleffect van alle maatregelen op het besteedbaar inkomen en de koopkracht van de middelbaar en hogere functionarissen en de gepensioneerden zal zijn. Hoeveel van het mogelijke hogere netto maandsalaris valt weg tegen gestegen consumentenprijzen door milieubelastingen of andere belastingmaatregelen, bijvoorbeeld in relatie tot de huizenmarkt.

De ontwikkelingen op weg naar een nieuw pensioenstelsel worden zeer kritisch door de CMHF gevolgd. Goed dat het kabinet uitspreekt dat het ontwikkelen van een nieuw pensioenstelsel alleen kan in samenspraak met de sociale partners.

De CMHF is gematigd positief en kijkt met het kabinet, met vertrouwen naar de toekomst.

Een cliché-motto wellicht, maar dan heeft de CMHF er nog één: de tijd zal het leren of dat vertrouwen gerechtvaardigd is.

Klik hier voor de volledig tekst van het regeerakkoord


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: