Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

3 juli 2019

VCP vraagt aandacht arbeidsrechtelijke gevolgen bevriezen AOW

VCP vraagt aandacht arbeidsrechtelijke gevolgen bevriezen AOW

De minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd kan betekenen dat mensen hun aanvullend pensioen eerder zullen moeten aanspreken. De VCP vraagt daarom aandacht voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de afspraken die in het pensioenakkoord over de AOW zijn gemaakt. De VCP dringt aan op maatwerk, zodat werknemers van hun werkgevers de ruimte houden om eventueel toch later met pensioen te gaan. "Wij roepen werknemers op hierover het gesprek aan te gaan met hun baas", zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Temporisering verhoging AOW-leeftijd

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 2 juli met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd. Aansluitend aan het debat vond direct de stemming over het wetsvoorstel plaats. Hoewel veel fracties nog wel met vragen bleken zitten ten aanzien van een aantal onderwerpen, zoals de vergrijzing van de samenleving en het effect daarvan op het AOW-stelsel, de zware beroepen, de koppeling van de AOW-leeftijd en de levensverwachting, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel en de solidariteit binnen en tussen de generaties, stemde de Kamer bijna unaniem voor.

Aanvullend pensioen

Door de temporisering van de AOW-leeftijd ontvangen circa 165.000 tot 220.000 mensen per jaar in de periode 2020-2024 eerder een AOW-uitkering. Dit is goed nieuws, maar het aanvullend pensioen sluit hier niet automatisch op aan. Deze mensen zullen moeten bekijken wat dit betekent voor hun individuele financiële situatie en ze zullen hier hun financiële planning op moeten aanpassen. De VCP maakt zich met name zorgen over mensen met een gemiddeld of hoger aanvullend pensioen, omdat de effecten daar groter zijn. Deelnemers kunnen hun vakbond vragen wat er in de cao of pensioenregeling is afgesproken.

CAO

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt in etappes vertraagd. In september zou de AOW-leeftijd stijgen naar 66 jaar en 8 maanden, maar dat blijft door de bevriezing 66 jaar en 4 maanden. Het kan zijn dat een werknemer eerder moet stoppen met werken omdat dat in zijn CAO zo is afgesproken. "Dat betekent dus dat hij in sommige gevallen een deel van zijn aanvullend pensioen naar voren moet halen om de vier maanden eerder AOW te overbruggen", aldus De Boer. "Een jaar eerder aanvullend pensioen opnemen scheelt al snel 6 a 7%, dus vier maanden eerder ophouden betekent enkele procenten lager pensioen levenslang."

Doorwerken na AOW-leeftijd

Werknemers die eerder worden geconfronteerd met ontslag, worden geadviseerd om tijdig het gesprek aan te gaan met de werkgever om tot een oplossing te komen. Er zijn mogelijkheden om na het bereiken van de AOW-leeftijd te blijven werken bij de werkgever met een nieuwe arbeidsovereenkomst. Het normale ontslagrecht is dan van toepassing, maar er gelden wel andere regels, zoals een verkorte loondoorbetalingsperiode bij ziekte van 13 weken. Werknemers zijn dan niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en er geldt een langere ketenregeling (meerdere tijdelijke contracten). Ook is het in sommige gevallen mogelijk om het pensioenontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst te schrappen, mits de cao dit toelaat.

CMHF roept werkgevers op passende afspraken mogelijk te maken

De CMHF vindt het belangrijk dat er een oplossing komt, omdat werknemers zich niet hebben kunnen voorbereiden op eerder ontslag. Hoewel velen de bevriezing van de AOW-leeftijd zullen omarmen, is er ook een groep werknemers die er op rekende langer te kunnen doorwerken. "We zullen in gesprek gaan met werkgevers met het verzoek om passende afspraken," aldus Jan Hut, cao-onderhandelaar Rijk. "Onze cao-onderhandelaars zullen kijken welke afspraken er gemaakt kunnen worden, zodat het aanvullende pensioen niet extra naar voren gehaald hoeft te worden." De VCP zal dit probleem ook signaleren in de Stichting van de Arbeid om samen met werkgevers hier centraal aandacht voor te vragen bij de decentrale partijen en oplossingen te onderzoeken.

Tool
Werknemers die willen weten wat dit voor hun AOW-leeftijd betekent, kunnen klikken deze tool van de SVB.


----------

Photo by patricia serna on Unsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: