Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 december 2018

Vakbonden in colonne naar Den Haag: pensioenultimatum voor kabinet

Met tientallen voertuigen gaan vakbonden FNV, CNV en VCP donderdag 20 december in colonne naar Den Haag. Daar zullen ze het kabinet een kerstboodschap aanbieden in de vorm van een ultimatum. De bonden willen dat het kabinet structureel meer geld uittrekt om de grote pensioenproblemen op te lossen. Zo niet, dan komen er acties in vele sectoren, waarbij werkonderbrekingen en stakingen niet zijn uitgesloten.

Aan de actie nemen delegaties deel uit vrijwel alle sectoren: bouwwerkers, chauffeurs, metaalarbeiders, zorgmedewerkers, fabrieksarbeiders, ambtenaren, uitzendkrachten, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden.

De bonden maken zich sterk voor de volgende punten:

  • Werkenden willen op tijd kunnen stoppen en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de één-op-één koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onacceptabel. Daarom moet de AOW-leeftijd onmiddellijk worden bevroren.
  • Bovendien eisen ze afschaffen van de RVU-boete. Alleen dan kunnen ze op cao-niveau afspraken maken over regelingen om eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd ten behoeve van mensen met zwaar werk of werk met hoge risico's.
  • De bonden willen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering mogelijk wordt van de pensioenopbouw van werkenden en van het inkomen van gepensioneerden. Pensioenkortingen bij veel fondsen moeten worden voorkomen.
  • Aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties doen ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.
  • De bonden willen dat alle werkenden in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Dus ook zzp'ers, zelfstandigen en werknemers met onzekere contracten. Vanwege een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen ook na het werkzame leven, moet in principe voor iedere werkende een verplichte deelname gelden van pensioenopbouw in de tweede pijler.

De bonden eisen van het kabinet de bereidheid om ook voor de lange termijn geld uit te trekken om alle genoemde punten structureel te regelen. Zo niet, dan kan het rekenen op langdurige acties in vele sectoren. Op 13 december werd al de spits afgebeten door havenarbeiders en politiemensen die 66 minuten het werk neerlegden in Rotterdam.

De vakbondscolonne vertrekt donderdag 20 december rond 11:30 uur vanaf het Centraal Vakbondshuis van de FNV in Utrecht. Op het laatste traject wordt een snelheid aangehouden van 66 kilometer per uur. Naar verwachting wordt de kerstboodschap met het ultimatum rond 14:00 uur aangeboden aan het kabinet aan de Koekamp (nabij Malieveld, Den Haag).

Er wordt al maanden actie gevoerd voor een goed pensioenstelsel. Op dinsdag 20 november mislukte het overleg hierover tussen vakbonden, kabinet en werkgeversorganisaties.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: