Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

3 februari 2012

Sourcing: de oplossing voor Defensie?

Op 2 februari heeft de minister van Defensie een sourcingbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geeft hij aan wat zijn toekomstplannen zijn met een aantal ondersteunende diensten van Defensie. Voor wat betreft de minister kunnen deze diensten en het bijbehorende personeel worden gesourced.In de brief wordt tevens verwezen naar een rapport van de defensiegerelateerde industrie waarin zij aangeven welke kansrijke mogelijkheden voor samenwerking tussen de defensiesysteemlogistieke bedrijven en de Nederlandse defensiegerelateerde industrie voor de instandhouding van defensiematerieel zij zien. Of te wel de winstgevende kroonjuwelen van Defensie. Na ontvangst van het rapport heeft de minister zijn sourcingagenda met een aantal van deze kroonjuwelen uitgebreid.De FVNO|MHB is niet tegen het sourcen van werkzaamheden. In tegendeel, als het goedkoper en/of efficinter kan, moeten we dit zeer zeker doen. Maar als er wordt gesourced, moeten er wel met een aantal aspecten goed rekening worden gehouden:

  • Defensie moet voor haar taken staan. Dit houdt k in dat Defensie tijdens operationele inzet nog zelf haar onderhoud moet kunnen verrichten. Voor alle vormen van sourcing moet dus nader worden onderzocht of een militaire component benodigd is. Deze groene component moet bij de sourcingspartij ervaring kunnen blijven opdoen dan wel behouden.
  • Het defensiepersoneel zal, in het kader van het van werk naar werk begeleiden, zoveel mogelijk moeten worden overgedragen aan de sourcende partij. Immers, op deze wijze wordt overtolligheid en dus bovenwettelijke uitkeringen voorkomen.
  • Uit het flankerend beleid zal moeten blijken dat Defensie ook een goede werkgever is als het op sourcen aankomt. Immers, veelal zullen de arbeidsvoorwaarden, zeker bij lager personeel, bij Defensie beter zijn dan de markt. De FVNO|MHB is van mening dat Behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen (Burgerlijk Wetboek) het uitgangspunt bij overgang van defensiepersoneel (ambtenarenrecht) moet zijn.
  • Defensie moet zorgen voor een goede regieorganisatie. Goed personeel is niet goedkoop. Bij de onderhandelingen met de sourcingspartij heeft Defensie te maken met gehaaide commercile opponenten. Als de regieorganisatie hier niet tegen is opgewassen, zal het sourcen op een financieel drama uitlopen.
> Lees de brief van de minister van Defensie


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: