Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

5 maart 2012

Praktijkvoorbeelden voor inwerken leraren

Nieuwe leraren tot en met het derde jaar begeleiden. Starters een vakcoach en een docentcoach geven. Lesbezoek krijgen en zelf bij een collega kijken, een academie voor de begeleiding van leraren oprichten en video-opnames maken. Deze voorbeelden zijn een selectie van manieren om nieuwe leraren goed in te werken van 8 scholen van het voortgezet onderwijs. Alle voorbeelden staan op wordleraarinhetvo.nl, een informatieve site over werken in het voortgezet onderwijs met speciale aandacht voor zij-instromers.Kwaliteit en uitvalIn opdracht van de sociale partners van het voortgezet onderwijs heeft het CAOP op de scholen interviews gehouden met startende leraren, begeleiders en schoolleiders. Voor de kwaliteit van het onderwijs en het voorkomen van voortijdige uitval is het belangrijk dat scholen nieuwe leraren goed begeleiden. Als potentile leraren weten dat de begeleiding goed is geregeld, maakt dat ook een (over)stap naar het onderwijs gemakkelijker.Professionele ontwikkelingAanvullend aan de goede praktijkverhalen, is op de internetsite ook informatie over lopend onderzoek naar onder andere professionele ontwikkeling van beginnende leraren te vinden. Dat onderzoek is van Wim van de Grift en Michelle Helms-Lorenz van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verwachten dat een inwerkperiode van langer dan 1 jaar, beter werkt. Om dat te kunnen testen hebben zij met een aantal scholen een 3 jaar durend begeleidingsprogramma ontwikkeld. Dat programma houdt er rekening mee dat de soort behoefte aan de begeleiding steeds verandert. In het eerste jaar is die anders dan op het moment dat de starter al 2 jaar werkervaring heeft. De onderzoekers kijken onder andere naar welke onderdelen van de begeleiding het meest effectief zijn.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: