Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 februari 2019

Pensioenacties bij het Binnenhof: doe mee!


VCP, FNV en CNV houden vrijdag 15 februari bij het Binnenhof een nieuwe protestactie tegen het pensioenbeleid van dit kabinet. Op weg naar de Ministerraad zullen de leden van het kabinet worden geconfronteerd met de grote onvrede over het uitblijven van een toekomstbestendig pensioenstelsel.

De actievoerders staan tussen 09.15 – 10.30 uur aan beide ingangen van het Binnenhof (bij het Mauritshuis en aan de kant van het Buitenhof) en zullen daar de bewindslieden opvangen. De actie bij het Binnenhof maakt deel uit van de pensioencampagne van de vakbonden met als voorlopig hoogtepunt een landelijke actiedag voor een goed pensioen op maandag 18 maart.

De VCP roept haar aangesloten organisaties om komende vrijdag mee te doen aan de actie. Aanmelden kan bij Sal Stam.

Pensioeneisen van de vakcentrales
FNV, CNV en VCP hebben het kabinet opgeroepen om structurele toezeggingen te gaan doen op de volgende punten:
1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijdsverhoging nu worden bevroren en de 1 op 1 koppeling worden aangepast.
2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.
3. We eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.
4. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.
5. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook zzp'ers en werknemers met onzekere contracten. FNV, CNV en VCP zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een automatische deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

Blokkade
Afgelopen maandag was Den Haag ook al het toneel van pensioenacties. De politiebonden blokkeerden toen de ingang van het ministerie van SZW en het hoofdkantoor van werkgeverskoepel VNO/NCW. De komende weken staan nog meer acties op het programma. Hoogtepunt is een landelijke actiedag op 18 maart.Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: