Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

2 februari 2012

Oprichting arbeidsmarktplatform po

Op 17 januari is het arbeidsmarktplatform po opgericht. Het secretariaat wordt belegd bij het CAOP. Het arbeidsmarktplatform is van en voor de sector po. Door vraaggestuurd te werken, goede initiatieven te stimuleren en te faciliteren en samenwerking tussen schoolbesturen te bevorderen, kunnen de problemen in de sector gezamenlijk worden aangepakt. Het arbeidsmarktplatform heeft daarnaast de ambitie het kennis- en expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het po worden. Het bestuur van het arbeidsmarktplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers in het po. In de eerste helft van 2012 zal een meerjarenprogramma en een jaarprogramma 2012 worden vastgesteld. Er zal sterk ingezet worden op regionale samenwerking van schoolbesturen om de problemen op de onderwijsarbeidsmarkt te verminderen en waar mogelijk ondersteuning van het beleid van deze samenwerkingsverbanden te bieden.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: