Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

10 oktober 2014

Onderhandelingsresultaat Pensioenkamer

Werkgevers en werknemers bij overheid en onderwijs in de Pensioenkamer hebben op 9 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt over de wijzigingen van de ABP-pensioenregeling naar aanleiding van de aanpassing van het fiscale pensioenkader 'Witteveen 2015'.

Per 1 januari 2015 is een verdere fiscale versobering van pensioenopbouw een feit. Omdat de huidige pensioenregeling van het ABP niet onaangepast op dezelfde wijze ingepast kan blijven binnen dat nieuwe fiscaal kader, hebben werkgevers en centrales van overheidspersoneel in de Pensioenkamer sinds mei 2014 onderhandeld over aanpassing van de ABP-pensioenregeling.

Uitgangspunt is een fiscaal zuivere regeling, waarbij de insteek van centrales is de fiscale ruimte optimaal te benutten voor toekomstige pensioenopbouw, met inachtneming van de betaalbaarheid van de regeling. Tegelijk is getracht de versoberingseffecten van de pensioenopbouw evenwichtig te spreiden over alle inkomensklassen en generaties. Waar dat onvoldoende lukte, is compensatie geboden door verlaging van de werknemerspremie pensioen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over versobering van een deel van de VPL-overgangsregeling vanaf 2015, namelijk de voorwaardelijke inkoopregeling.

Deze aanpassingen vanuit het versoberde fiscale kader en de versobering van de voorwaardelijke inkoopregeling leiden per saldo tot verlaging van de pensioenpremies. Voor een deel leidt dat tot verlaging van werknemersbijdrage en dus direct tot verbetering van het netto-inkomen. De verlaging van de werkgeverspremies krijgt - voor zover niet herbesteed aan de kwaliteit van de pensioenregeling - volledig doorwerking via de sectorale cao-tafels in verbetering van salaris (of andere arbeidsvoorwaarden als cao-partijen daarvoor kiezen), in aanvulling op de salarisafspraken op grond van de bestendige sectorsystematiek.

Werkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben tevens afspraken gemaakt over de besteding van de premieruimte die vanaf 2016 beschikbaar komt vanwege het aflopen van de FPU-regeling, en die vanaf 2023 beschikbaar komt door het aflopen van de inkoopregeling.

De onderhandelingen hebben veel tijd in beslag genomen omdat de werkgever geheel in lijn met de wettelijke versobering de ABP-pensioenregeling wilde uitkleden om zoveel mogelijk premieverlaging 'in te kunnen boeken'. Dat hebben de vakcentrales weten te voorkomen. Uiteindelijk blijft er binnen de fiscale en financiële mogelijkheden een pensioenregeling met waarborgen naar de toekomst waar de CMHF zich hard voor heeft gemaakt. De CMHF-onderhandelaars Otto Hoole en Martin Weusthuis menen dat er uiteindelijk hier een acceptabel onderhandelaarsresultaat voor ligt.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: