Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

2 februari 2012

Onderhandelingen cao gemeenteambtenaren zijn vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren zijn vastgelopen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) komt op geen enkele manier tegemoet aan onze eisen.De bonden eisen werkzekerheid, koopkrachtbehoud en meer investeren in vast personeel in plaats van in tijdelijke arbeidskrachten. In de onderhandelingen van gisteren zijn we tot het uiterste gegaan om tot een akkoord te komen, maar het ontstane gat met de VNG is nu nog groter geworden. Wij zien geen kans om verder in gesprek te gaan om de doelen te bereiken. Wij zullen de VNG derhalve een ultimatum stellen om onze eisen in te willigen.Steeds meer banen bij gemeenten verdwijnen of staan op de tocht. De VNG wil een maximale duur koppelen aan de begeleiding van werk naar werk, dat is niet effectief. Wij pleiten voor een optimaal actieve begeleiding vanaf de eerste dag, met duidelijke afspraken. Het blijkt namelijk dat een dergelijke aanpak beter werkt en kostenbesparingen bewerkstelligt.Wij vinden het alsbondenniet aanvaardbaar dat boventallige medewerkers van werk naar een uitkering gaan. Van werk naar werk moet ook werkelijkvan werk naar werk zijn.Het resultaat is nu dat 180.000 gemeenteambtenaren het al sinds juni 2011 moeten stellen zonder een cao.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: