Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 september 2019

Minister Ollongren en bonden tekenen cao-Rijk

De eerste privaatrechtelijke cao-Rijk is op 26 september getekend. Hiermee is een grote stap gezet in de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de sector Rijk. Door deze wet vallen ambtenaren per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht, zoals het Burgerlijk Wetboek.

De cao vervangt de rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals het ARAR, die vervallen omdat de Wnra ingaat. Deze regelingen zijn waar mogelijk technisch omgezet in bepalingen in de cao, volgens de uitgangspunten en werkwijze zoals afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020. Dit betekent dat de materiële arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren gelijk blijven. Daarnaast zijn ook de andere afspraken uit die overeenkomst verwerkt in de cao. De leesbaarheid van de cao is er ten opzichte van de oude regelingen op vooruit gegaan.

*) op de foto v.l.n.r. Jorick de Bruin (CNV), Jan Hut (CMHF), minister Ollongren, (Aletta Jabobs), Marco Ouwehand (FNV) en Marianne Wendt (AC).

.

Ambtenaren: 'gewone' werknemers

"De Wnra heeft een lange voorgeschiedenis", vertelt Kajsa Ollongren tijdens de bijeenkomst. "In 1980 werd het stakingsverbod voor ambtenaren opgeheven. Dat is het startpunt geweest van het zogenaamde 'normaliseringsproces'. Sindsdien zijn de rechten van zowel ambtenaren als werknemers steeds meer gelijkgetrokken. Uiteindelijk is het mijn partijgenote Koser Kaya samen met Eddy van Hijum van het CDA geweest die vanuit de TK het initiatief hebben genomen om een wetsvoorstel in te dienen. Pas zeven jaar later - in 2017 - is het voorstel bekrachtigd. We kunnen hier werkelijk spreken van een mijlpaal: ambtenaren worden 'gewone' werknemers - niet langer worden zij eenzijdig aangesteld vanuit de overheid, maar krijgen zij ook een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Sinds 2017 is veel werk verzet, de achtergrond hiervan is dat er in verband met de invoering veel andere wetten aangepast moeten worden. Daaronder vallen zo'n 50 rijksbrede regelingen die moesten worden omgezet in een privaatrechtelijke cao-tekst. De afgelopen 2,5 jaar hebben de bonden en het werkgeversteam Rijk hier gezamenlijk veel tijd en energie in gestoken. De cao die nu voor ons ligt, is daar het resultaat van. De sector Rijk is hierdoor in ieder geval goed voorbereid op de inwerkingtreding van de wet op 1/1/2020", aldus Ollongren.

Caorijk.nl

Naast de ondertekening van de cao, is vandaag ook de website www.caorijk.nl met een symbolische druk op de knop gelanceerd. Op deze website is de digitale versie van de cao te vinden, en alle andere documenten die relevant zijn voor de cao.

op de foto bovenaan de pagina v.l.n.r. Jan Hut (CMHF), Jorick de Bruin (CNV), minister Ollongren, Marco Ouwehand (FNV) en Marianne Wendt (AC).

Klik hier voor de cao-Rijk 01-01-2020 tot en met 30-06-2020

---------------

Bron en foto's : Nieuwsbericht BZKNieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: