Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

5 maart 2020

Leergang Ambtelijk Vakmanschap

Van Buiten naar Binnen: de Sector Rijk CMHF draagt bij aan de ontwikkeling van een Leergang Ambtelijk Vakmanschap

De Sector Rijk CMHF is onderdeel van een samenwerkingsverband, geleid door Stichting Beroepseer en het Tilburg Institute of Governance, dat dit jaar aan de slag gaat met het ontwikkelen en uitvoeren van een Leergang Ambtelijk Vakmanschap voor publieke organisatie. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Nationale Ombudsman, De ombudsman metropool Amsterdam en Maas theater en dans

Dit jaar gaan we op zoek naar twee pilotorganisaties: een gemeente en een rijksuitvoeringsorganisatie. De leergang richt zich op een groep van 15 medewerkers van wie verwacht wordt dat ze meer van buiten naar binnen gaan werken en/of die zich daar meer in willen bekwamen. De leergang duurt 3 4 maanden en krijgt vorm in 14 dagdelen. Op meerdere momenten zullen leidinggevenden van de organisatieleden worden uitgenodigd om aan te schuiven en in gesprek te gaan over de (gebruikelijke en gewenste) manieren van werken.

Doel van de Leergang

Met de opkomst van 'de participatiesamenleving' en de noodzaak om gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven te werken, wordt van ambtenaren en ambtelijke organisaties verwacht dat zij in toenemende mate 'van buiten naar binnen werken' – responsief en netwerkend, verbindend en integraal. Dit kunnen zij doen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven van burgers en door samen met maatschappelijke partners opgaven in kaart te brengen en aan te pakken. Er moet samengewerkt worden, met inwoners, bedrijfsleven en instellingen, intensiever dan ooit tevoren.

Hedendaags ambtelijk vakwerk vergt een combinatie van rolbesef en verantwoordelijkheidsgevoel, democratisch kompas en organisatorisch-bestuurlijk inzicht, en coöperatieve en creatieve vaardigheden. Het doel van de Leergang is om hieraan bij te dragen.

Meer weten? Stuur een mail.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: