Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

10 mei 2017

Doe je mee aan het belevingsonderzoek?

Op dit moment is niet duidelijk hoe repressieve brandweermensen een aantal belangrijke actuele thema's beleven. Vakbonden, Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers, het bestuur en management van de brandweer vinden dit inzicht wél belangrijk om de goede gesprekken te kunnen voeren over de toekomst van de brandweer. Met grootschalig onderzoek onder alle repressieve brandweerlieden (beroeps én vrijwillig) slaan de vakbonden, de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers, de Raad Brandweercommandanten en de bestuurders de handen ineen om samen dat inzicht te krijgen. Onderdeel daarvan is een landelijke enquête onder alle repressieve brandweercollega's.

Wat vragen we aan jou?

Alle repressieve beroeps- en vrijwillige brandweercollega's wordt gevraagd deel te nemen aan dit belevingsonderzoek. Eind mei ontvangt iedereen een uitnodiging om een digitale enquête in te vullen. Als zoveel mogelijk mensen meedoen, krijgen we samen een goed beeld van de opvattingen en ervaringen op verschillende thema's, zowel landelijk als regionaal. Jouw bijdrage is daarom erg belangrijk! Deelname aan het onderzoek gebeurt op basis van anonimiteit. De antwoorden zijn op geen enkele wijze te herleiden tot degene die deze invullen.

Diverse thema's

Thema's die direct raken aan het werk van repressieve brandweermensen. Thema's die de afgelopen jaren speelden. Denk aan veilig werken, vrijwilligersbeleid, de relatie werkvloer-management, uitruk op maat en een andere vakinhoudelijke ontwikkelingen. Wij vragen aan alle repressieve brandweercollega's om een aantal vragen daarover te beantwoorden. Daarvoor is geen speciale voorbereiding nodig. We vragen naar eigen ervaring en mening. Daarbij zijn geen 'goede' of 'foute' antwoorden.

Onafhankelijk bureau

Het bureau AEF voert het onderzoek uit in opdracht van een speciaal ingerichte landelijke stuurgroep. In die stuurgroep zit een bestuurder van de vakbonden, een bestuurslid van de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers, de voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten en een burgemeester. Het onderzoeksbureau verwerkt de resultaten in één landelijke rapportage. Daarnaast ontvangt elke brandweerregio een eigen regionale rapportage met specifieke aandachtspunten. De rapportages brengen de beleving van brandweermensen 'zoals die is' in beeld. De rapportages bieden een basis voor goede gesprekken tussen de vakbonden, Vakvereniging Brandweervrijwilligers, het management en het bestuur van de brandweer over vakinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen, nu en in de toekomst, landelijk maar ook regionaal.

Vervolg

De bedoeling is dat het onderzoek in de loop der jaren vaker wordt uitgevoerd. Zo kunnen we trends en ontwikkelingen in de organisatie en in het brandweervak zien. Door dit inzicht is het beter mogelijk de dingen die goed gaan extra te ondersteunen. We kunnen gerichter investeren. Dat draagt bij aan een continu lerende brandweer, met passie voor het vak en hart voor de brandweermensen.

Wil je meer informatie over het onderzoek?

Neem dan contact op met Janice Meerenburgh via janice.meerenburgh@IFV.nl of met Marion Herder (AEF) via m.herder@aef.nl.

Of klik hier voor meer informatie.

Logo´s


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: