Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 januari 2012

De FvOv, waaronder de UNIENFTO, doet nog niet mee met staking op 26 januari

De UNIENFTO roept leden niet op om op 26 januari te staken tegen de 1040 urennorm in het voortgezet onderwijs. UNIENFTO legt op de website uit waarom niet.Standpunt FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) en UNIENFTOArbeidsvoorwaarden zijn van de sociale partners aan de cao-tafel. De minister heeft daar bij de doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs definitief afscheid van genomen. Vandaar ook de opmerking van Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv: Schoenmaker blijf bij je leest! De minister gaat over het wat en wij over het hoe! Welk probleem denkt de minister op te lossen als de overgrote meerderheid van de scholen gewoon aan de urennorm kan voldoen? Uiteraard zullen wij dit punt behandelen op de plek waar het thuishoort, namelijkop de cao-tafel.De FvOv gaat samen met CNV Onderwijs voorlopig niet over tot staken. We zullen langs de diplomatieke lijn trachten de Eerste Kamer te benvloeden en doen dat met bonden en de VO-raad. Tevens hebben wij de roostervrije dagen in de huidige cao al als vrije dagen voor docenten aangemerkt en deze kunnen dus in overleg met de MR ook aan de zomervakantie geplakt worden of als vrije dagen in het jaar gepland worden. De minister gaat niet over de vakantie en dus hoeven we ook niet tegen haar beleid te staken. Dan ligt een gang naar de rechter meer voor de hand, aangezien de Wet op het Voortgezet Onderwijs bepaalt dat de arbeidsvoorwaarden worden geregeld tussen de sociale partners. Staken is voor ons pas aan de orde wanneer we er met de werkgevers niet uitkomen en vooralsnog gaan wij daar niet van uit.Als het cao-overleg klapt dan kunnen we altijd nog het stakingswapen hanteren en dan voor een bredere agenda.(bron: UNIENFTO)


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: