Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

2 oktober 2019

Coalitiefractie Verantwoordingsorgaan ABP: Voorkom onnodige kortingen

De coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan van ABP ondersteunt de oproep van Corien Wortmann, voorzitter van pensioenfonds ABP, om onnodige kortingen te voorkomen. De coalitiefractie heeft een brede samenstelling van zowel actieven als postactieven, vakbondsleden als niet-vakbondsleden. Zij vormen zo zelf een afspiegeling van deelnemers van ABP.

Namens onze achterban willen wij de oproep van Corien Wortmann onderschrijven dat ook de rendementen voorzichtig meegerekend zouden moeten worden bij het vaststellen van de dekkingsgraad. Ook Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank, riep onlangs op NPO1 op om serieus te gaan onderzoeken of niet "een plukje rendement van de beurs" kan worden meegerekend bij de dekkingsgraden.

De fractie heeft intensief overleg gehad, waarbij naar voren kwam dat jongeren en ouderen geen tegengestelde belangen hebben. Fractievoorzitter Jacqueline van Langeraad: "Natuurlijk merken de gepensioneerden het eventueel verlagen van hun pensioen meteen, maar ook de huidige werkenden worden net zo hard gekort! Onze gepensioneerde leden hebben echter ook kinderen en kleinkinderen, net zoals wij ouders en grootouders hebben. Er is absoluut geen sprake van laat de jongeren het maar uitzoeken, want je wilt als ouder het beste voor je kind."

Bernard van Praag, nestor van de fractie, heeft via diverse publicaties al aandacht gevraagd voor de rekenrente die voorbijgaat aan de goede rendementen die behaald worden. Het gemiddelde ABP- rendement over de laatste tientallen jaren schommelt om de 7%. "Natuurlijk kan ik net zoals al diegenen die beweren dat de rente laag zal blijven, niet in de toekomst kijken. Ik ben echter van mening dat met de huidige rekenrente als maatstaf volledig voorbij wordt gegaan aan de rendementen van 6 a 7% die wel behaald worden."

Peter van der Spoel als actieve premiebetaler en al 10 jaar vertegenwoordiger van belangen voor jong en oud bij ABP: "Het is echt ongehoord. Ik heb in mijn jaren alle argumenten al voorbij zien komen maar men sluit nu letterlijk de ogen voor de werkelijkheid. Als in een jaar tijd je minimum vereist vermogen in kas van alleen ABP zowel naar beneden als boven wisselt ter grootte van een staatsbegroting van een klein land, als gevolg van een verzonnen rekenrente, kan je niet meer wegkijken. Stug volhouden over de rug van alle deelnemers van ABP is immoreel."

Door de huidige rekenregels van minister Koolmees en de DNB- President Knot moet er straks rigoureus gekort worden. Deze kortingen kunnen, zoals CMHF berekende, oplopen tot ruim 18%! Wij vinden dat het verlagen van pensioenen niet uit is te leggen aan onze achterban. Dit leidt tot onnodige afbraak van het Nederlandse pensioensysteem. Wij roepen op het 'plukje rendement van Wellink' mee te laten wegen, op een manier die evenwichtig is voor jong en oud en tevens dient om onnodige kortingen te voorkomen.

De vakbond CMHF, een koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren en het Ambtenarencentrum (AC), een koepel van 32 vakbonden uit 7 sectoren, hebben zich inmiddels achter de oproep van hun VO-leden geschaard. Ook de organisaties verenigd onder FOG-ABP en NBP steunen de oproep.


______________________________________


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: