Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

17 januari 2019

CMHF: stijging kosten niet op deelnemers pensioenfondsen afwentelen

Minister Koolmees van Financiën heeft middels een brief op 6 december de Tweede Kamer geïnformeerd dat in 2019 de toezichtkosten wederom gaan stijgen. Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) verwachten in 2019 en 2020 omvangrijke onvoorziene uitgaven te hebben, die niet zouden kunnen worden opgevangen binnen het bestaande kostenkader. Het gaat hierbij over de gevolgen van Brexit voor het financiële toezicht en de dubbele huisvestingslasten van DNB als gevolg van de renovatie van het hoofdkantoor van DNB.

In 2013 is de wet bekostiging financieel toezicht (wbft) van kracht geworden. Waar voorheen de overheid een vaste financiële bijdrage leverde om het toezicht te faciliteren, heeft het kabinet dat vanaf 2015 terug gebracht naar €0. Sinds 2015 komen de toezichtkosten dus volledig voor rekening van de instanties die onder toezicht staan, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

De CMHF is van mening dat het kabinet zijn standpunt moet herzien. Een pensioenfonds heeft, anders dan banken en verzekeraars, geen winstoogmerk en de kosten worden gedragen door de deelnemers.


Photo by rawpixel on Unsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: