Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

30 september 2020

CMHF staat achter akkoord in sector Rijk

Op 3 september jl. zijn de leden van de CMHF akkoord gegaan met het cao-resultaat zoals dat voor de zomervakantie was bereikt.

Tijdens de vergadering werden er wel vragen gesteld over de situatie van het thuiswerken. Algeheel gevoelen was dat die situatie onvoldoende –financieel - geregeld was.

Er is toen de lijn gekozen dat, ondanks het feit dat men akkoord was met het reeds voorliggende, nog een poging gewaagd kon worden om, gezamenlijk met de andere bonden, een thuiswerkvergoeding af te spreken. Zo mogelijk zou tevens iets voor de niet-thuiswerkers geregeld kunnen worden.

Welnu, deze poging is succesvol geweest en heeft geleid tot aanvullingen van het cao-resultaat op deze punten. De volledige tekst van het aangepaste resultaat treft u hieraan.

Thuiswerkvergoeding

Met betrekking tot de thuiswerkvergoeding is een eenmalig bedrag afgesproken van €363,- voor 2020. Dit bedrag gaat via de werkkostenregeling en is dus netto.

Het bedrag is tot stand gekomen op basis van berekeningen van het NIBUD en is naar rato van dienstverband en –tijd.

Voor volgend jaar gaan partijen trachten te komen tot een meer structurele regeling naar aanleiding van de cao-afspraak over hybride werken.

Bewust belonen

Voor niet-thuiswerkers is getracht een weg te vinden via het bewust belonen instrument. Dit instrument is van de medezeggenschap samen met de bestuurder, maar geeft wel een "haakje" aan het DGO om toe te zien op de uitvoering.

Idealiter was een bedrag overeen te komen in de cao samen met de thuiswerkvergoeding. Dit was voor de werkgever een onbegaanbare weg, omdat dat zou leiden tot een hoger cao-bod.

Kortom, deze constructie middels het bewust belonen instrument is het maximale wat we voor deze groep hebben kunnen betekenen en hangt af van de per departement te maken afspraken. Bonden gaan nog wel proberen hier een lijn in te trekken.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: