Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

23 april 2012

Cao gemeenten bevordert mobiliteit en modernisering sector

De VNG en de bonden hebben vrijdag een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao gemeenten. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012 en geldt voor bijna 180.000 gemeenteambtenaren. Deze cao zet in op modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Hiermee blijven gemeenten slagvaardig n tegelijkertijd aantrekkelijke werkgevers.De belangrijkste punten uit de cao zijn: een loonstijging in 2 stappen naar 2%, meer mobiliteit en doorgeleiding Van Werk Naar Werk, omzetting van alle aanstellingen naar 1 in algemene dienst, flexibilisering van werktijden en afhankelijk van de salarisschaal een eenmalige uitkering van 200 of 400 in augustus 2012. De CMHF legt het principeakkoord met een positief advies voor aan de leden. Zij kunnen hierop reageren tot uiterlijk 10 mei.Gemeenten staan voor een grote uitdaging: ze krijgen meer taken, maar er is steeds minder geld om ze uit te voeren. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden mensen moeten worden herplaatst. Op langere termijn wordt een tekort aan werknemers verwacht door de krimpende beroepsbevolking. Tegelijkertijd verandert de inhoud van het werk: gemeenteambtenaren worden steeds meer regisseur in plaats van uitvoerder. Daarnaast staat de sector voor grote veranderingen als gevolg van digitalisering, decentralisatie van taken en nieuwe samenwerkingsverbanden. Het principe-akkoord biedt werkgevers en werknemers een leidraad bij deze opgaven.SalarisDe cao bevat een loonstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. In augustus 2012 wordt een eenmalige uitkering gedaan van 400 voor werknemers tot en met schaal 6, en van 200 voor schaal 7 en hoger.Meer mobiliteitAfgesproken is dat gemeenten medewerkers die ander werk willen of moeten zoeken optimaal begeleiden en ondersteunen. Werknemers leveren hun bijdrage door mee te werken aan de noodzakelijke mobiliteit en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. Daarom is ook besloten dat elke werknemer per 1 januari 2013 een aanstelling in algemene dienst heeft. Daarnaast gaan partijen investeren in opleiding en inzetbaarheid vanuit de gedachte dat medewerkers goed zijn toegerust om actief te blijven op de arbeidsmarkt. Vanaf 2013 is bovendien voor iedere werknemer een Individueel Loopbaanbudget van 500 beschikbaar.Van werk naar werkAls reorganisatie leidt tot boventalligheid van werknemers start een intensief Van werk naar werk-traject. Werkgevers hebben afgesproken dat een traject van in principe 2 jaar wordt genomen om werknemers naar ander werk te begeleiden. Op basis van loopbaanadvies wordt maatwerk geboden. De start van deze termijn is het moment waarop het besluit tot boventalligheid in werking treedt. Tijdens deze re-integratietermijn gaan werkgever en werknemer op basis van een maatwerkaanpak op zoek naar ander werk, dat aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de werknemer.Flexibilisering van de werktijdenBinnen een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe cao wordt een nieuwe werktijdenregeling ingevoerd. Plaats- en tijdonafhankelijk werken sluit goed aan bij de behoeften van de medewerkers. Steeds vaker willen zij zeggenschap over hun werktijden en daarin meer keuzevrijheid. Ook de werkgever heeft behoefte aan flexibilisering en modernisering van de bedrijfsvoering. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk ruimere openingstijden in te stellen zonder dat er direct sprake is van extra toelagen of overwerk.> Lees het principeakkoord


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: