Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 maart 2019

Cao-gemeenten: akkoord nog niet in zicht

Afgelopen vrijdag was de vijfde ronde van het overleg over de cao gemeenten. Dit overleg was verzet van de 15 de naar de 22 ste maart, omdat de adviezen van de cao-werkgroepen nog niet gereed waren. CMHF, FNV en CNV en de VNG hebben vrijdag kleine stapjes gezet, maar een akkoord is nog niet inzicht. De verschillen op de onderwerpen loon, verlof en vitaliteit zijn nog te groot. De VNG kijkt nog steeds meer naar het kostenplaatje, dan naar de noodzaak om te investeren in de werknemers.

Verlofpakket of loonpakket?

De VNG kwam met een bod dat bestond uit de keuze tussen twee pakketten: een verlofpakket en een loonpakket. In het verlofpakket lag het accent op verlof. Het bod kwam overeen met de voorstellen van de bonden wat betreft de omvang van verlof, maar dan zonder een brede vitaliteitsregeling. Aangezien dit laatste een harde eis is en omdat het loonbod niet in de buurt kwam van wat de bonden wensen, was dit een onaanvaardbaar pakket.

Het zogenaamde loonpakket bevat een bod van 4,5% loon over twee jaar, wat nog steeds ver af staat van wat bonden eisen. En in deze variant was er bovendien geen garantie voor onbepaalde tijd dat medewerkers hun huidige verlofdagen houden, als partijen het eens worden over harmonisering van het verlof. Daarnaast ontbrak ook in de deze variant een vitaliteitsregeling. De leeftijdsdagen zouden ingeleverd worden zonder dat hiervoor vitaliteitsbeleid zou terugkomen. Dus ook absoluut onaanvaardbaar voor de bonden.

Loonbod

Bonden hebben een tegenvoorstel gedaan met een mooi evenwicht tussen loon, verlof en vitaliteitsbeleid. Het loonvoorstel was 7,55% in stapjes over 2 jaar, waarvan 0,8% in het individueel keuzebudget. Hiermee kunnen medewerkers nog meer kiezen tussen verlof en geld. Het loonvoorstel betekent echte koopkrachtverbetering voor ambtenaren. En hiermee kunnen werkgevers de concurrentie aan op de arbeidsmarkt, die steeds krapper wordt.

Vitaliteitsbeleid

Daarnaast stellen de bonden voor een vitaliteitsbeleid te ontwikkelen in een periode van 4 á 5 jaar. Dit vitaliteitsbeleid is gericht op álle leeftijdsgroepen. Onderdeel van dit brede beleid zou zijn een vitaliteitsregeling waarmee oudere medewerkers minder kunnen werken met behoud van 50% loon over de ingeleverde uren. Daarnaast willen we een vitaliteitsbudget dat ingezet kan worden voor medewerkers die in de knel komen en dreigen uit te vallen. Dit alles in het kader van beleid voor duurzaam werken.

12 april volgende ronde

Werkgevers bieden nog veel te weinig op loon, willen geen concrete afspraken maken over duurzaam werken en willen harmoniseren zonder harde garanties in het overgangsrecht. Hierdoor is een akkoord nog ver uit zicht. Op 12 april is het volgende overleg. Hopelijk kunnen dan echt stappen gezet worden. We vragen nogmaals aan de VNG: "Kom over de Brug met een goed bod voor jullie ambtenaren, want zonder hun inzet kunnen gemeenten hun ambities niet waarmaken".


Photo by Joe Beck on Unsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: