Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 april 2020

Attendering WKR verruiming 2020

Er kwamen bij de VCP vragen binnen over welke vergoeding een werkgever kan geven voor goede werkomstandigheden thuis.

Naar aanleiding daarvan wil de VCP u wijzen op de wijziging van de werkkostenregeling in 2020. Dit is wellicht niet bij iedereen bekend.

Per 2020 is de werkkostenregeling verruimd voor de eerste €400.000 van de loonsom. Voor dit eerste deel is 1,7% belastingvrij. Voor het deel van de loonsom hierboven geldt nog steeds het oude percentage van 1,2%. Dit betekent een verruiming van tot wel €2000. De website van de Rijksoverheid schrijft het onderstaande:

Vrije ruimte verhoogd vanaf 2020

Sinds 2020 is de vrije ruimte verhoogd. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding geven. Dit betekent dat u in de nieuwe situatie € 6800 onbelast beschikbaar kunt stellen. Als de loonsom van € 400.000 is. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Dit biedt wellicht ruimte om werknemers te helpen om betere werkomstandigheden te creëren ten tijde van het thuiswerken door corona. Als dit onvoldoende blijkt of niet alle vragen beantwoordt kunt u contact zoeken met Amerik Klapwijk van de VCP via het volgende mailadres: a.klapwijk@vcp.nl Er zal worden gekeken of er meer nodig is en of dit aangekaart kan worden bij het kabinet in het kader van de corona maatregelen.


bron VCP

Photo by Nick Hillier on Unsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: