Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

4 december 2017

ABP toont persoonlijke pensioenpot

Het ABP heeft bekend gemaakt dat het in 2018 aan alle actieve deelnemers een overzicht wil sturen van hun opgebouwde en nog op te bouwen pensioenpot als ze bij het fonds blijven tot pensioendatum.

Het is een antwoord van ABP op het gebrek aan vertrouwen in het functioneren van het fonds. Er zijn mensen die denken dat het bijdragen aan een verplicht gesteld pensioenfonds weggegooid geld is. Er zijn mensen die denken dat zij op hun pensioendatum de hond in de pot zullen vinden. De bedoeling van de actie is de deelnemer meer bij het fonds te betrekken doordat zij op 'MijnABP' op zoek gaan naar het voor hen gereserveerde vermogen en daardoor zoveel mogelijk wantrouwen weg te nemen.

De CMHF heeft het ABP duidelijk gemaakt dat dit niet een excercitie kan zijn vooruitlopend op de discussie rond het nieuwe pensioenstelsel met persoonlijke pensioenpotten. Het moet enkel worden gezien als een middel om het huidige systeem te verduidelijken om het zo begrijpelijker te maken voor de deelnemers, waardoor het vertrouwen in het pensioenfonds toeneemt. De CMHF gaat er dan ook van uit dat dat inderdaad het geval zal zijn.

ABP heeft in 2017 onderzoek gedaan bij een testpanel van 3.000 deelnemers. De resultaten wijzen uit dat deelnemers niet geconfronteerd willen worden met ingewikkelde pensioeninformatie. Zij willen ook niet geconfronteerd worden met verschillende (rendements-)scenario's, dat brengt ook verwarring.

Op basis van de resultaten van het testpanel zal ABP het overzicht nu leveren in de vorm van een grafiek die begint met het opgebouwde kapitaal in de huidige pensioenpot en doorloopt naar het verwachte kapitaal in de pensioenpot op pensioendatum. Steeds is te zien welk deel van het kapitaal afkomstig is van de eigen inleg, de inleg van de werkgever en van het rendement. Het rendementspercentage wordt niet getoond. Uitgangspunt is het voorzichtige rendement op een risicovrije belegging, zoals dat ook wordt gebruikt bij het huidige Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat deelnemers jaarlijks krijgen toegestuurd.


Photo by Jay Castor on Unsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: