Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 november 2019

ABP-jaarprogramma Reality Check

5 november 2019 opende Koningin Máxima op een bijeenkomst in Utrecht de pensioen3daagse en gaf daarmee tegelijk ook het startsein voor het ABP jaarprogramma Reality Check. Op de bijeenkomst sprak ze met leraressen uit het basisonderwijs die deelnamen aan de door ABP aangeboden training Financiën in de Vingers, een onderdeel van de campagne.En dat tegelijkertijd vrouwen zich minder verdiepen in hun financiële toekomst.

Namens de CMHF was hierbij ook aanwezig onze pensioenwoordvoerder Jacqueline van Langeraad. ABP is met deze campagne gestart naar aanleiding van het gegeven dat vrouwen bij ABP gemiddeld 40% minder pensioen opbouwen dan mannen, met name doordat ze meer parttime werken.

Met de campagne wil ABP vrouwelijke deelnemers laagdrempelig inzicht geven in hun pensioen en hen ook bewust maken van de eigen keuzes die hierop van invloed zijn.

In de volgende CMHF-PensioenPost *) vindt u meer informatie.

Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken en vanuit deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Op 5 november opende ze de Pensioen3daagse en gaf daarmee ook het startsein voor het jaarprogramma en campagne Reality Check waarin ABP een jaar lang verschillende activiteiten organiseert. Naast voorlichting en praktische tips op www.realitycheck.nl voor alle vrouwen in Nederland, biedt ABP vrouwelijke deelnemers de training 'Financiën in de vingers' aan die tot doel heeft om meer inzicht in het eigen financiële gedrag te krijgen en kennis over pensioen te vergroten. Ook kunnen vrouwen in gesprek met andere vrouwen. In deze 'aan-tafel-gesprekken' komen alle belangrijke thema's aan bod en worden ervaringen uitgewisseld.

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP: "De campagne is letterlijk een reality check: hoe sta je er financieel voor ook als er dingen veranderen je leven? Zo kun je bewuster keuzes maken. Dus vrouwen doe mee, ga naar realitycheck.nl, krijg je financiën in de vingers en inzicht in je pensioen!"

ABP zet zich in om al haar deelnemers inzicht te geven in hun persoonlijke pensioen en biedt hen via mijnabp.nl handige hulpmiddelen als de persoonlijke pensioenpot en de tool helder overzicht en inzicht. ABP bereidt haar deelnemers daarnaast ook voor op mogelijke verlaging van het pensioen in de komende jaren als gevolg van een te lage dekkingsgraad. Tegelijk hoort voor een completer beeld daar ook bij dat deelnemers zich realiseren dat eigen keuzes van invloed zijn op de hoogte van hun pensioen. Zo kunnen deelnemers bewuste keuzes maken en zich voorbereiden op hun toekomst. ABP ziet dat vrouwelijke deelnemers minder met hun pensioen bezig zijn terwijl er dus voor hen juist wel reden is om dat wel te doen. ABP voelt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier ook op te wijzen en zet zich het komende jaar extra voor hen in.

Keuzes die mensen maken, een sabbatical, parttime werken of als zzp-er aan de slag gaan, kunnen grote invloed hebben op de opbouw en hoogte van het pensioen. Maar veel mensen zijn zich daar nauwelijks van bewust. Uit onderzoek van ABP komt naar voren dat van de vrouwelijke deelnemers 76% parttime werkt. In het primair onderwijs, of basisonderwijs, is dit het sterkst; vrouwen werken hier maar liefst gemiddeld 4x vaker dan mannen in deeltijd (80% vs. 20%). Dat begint vaak al op jonge leeftijd, vanaf 27 jaar en dat heeft consequenties voor de pensioenopbouw. Volgens de Emancipatiemonitor 2018 is in Nederland 50% van de vrouwen financieel afhankelijk. Op het moment dat partners een gezamenlijk inkomen voeren ervaren vrouwen minder een financieel probleem. Maar dat kan veranderen bij een scheiding of als de partner overlijdt. Zo verliezen vrouwen bij scheiding gemiddeld een kwart van hun koopkracht, terwijl dat voor mannen slechts 0,2% is. De vraag is, zijn vrouwen zich hiervan bewust en hebben ze inzicht in hun pensioen? Uit onderzoek verricht door MWM2 in opdracht van ABP blijkt dat de meeste vrouwen zich wel willen verdiepen in financiën, maar dit meer dan mannen uitstellen (21% vs. 15%) of niet weten hoe (32%). Vrouwen realiseren zich vaker en meer dan mannen dat ze zich eigenlijk beter moeten verdiepen in hun financiële situatie na pensionering (68% vs. 55%). Mannen voelen zich meer dan vrouwen voldoende onderlegd (39% vs. 28%).


*) indien u nog geen abonnee bent op onze PensioenPost kunt u zich hier aanmelden.

-----------

Photo by Letizia Bordoni onUnsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: