Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

4 december 2017

ABP toont persoonlijke pensioenpot

Het ABP heeft bekend gemaakt dat het in 2018 aan alle actieve deelnemers een overzicht wil sturen van hun opgebouwde en nog op te bouwen pensioenpot als ze bij het fonds blijven tot pensioendatum. Het is een antwoord van ABP op het gebrek aan vertrouwen in het functioneren van het fonds. Er zijn mensen die denken dat het bijdragen aan een verplicht gesteld pensioenfonds weggegooid geld is. Er zijn mensen die denken dat zij op hun pensioendatum de hond in de pot zullen vinden. De bedoeling van de actie is de deelnemer meer bij het fonds te betrekken doordat zij op ‘MijnABP’ op zoek gaan naar het voor hen gereserveerde vermogen en daardoor zoveel mogelijk wantrouwen weg te nemen. De CMHF heeft het ABP duidelijk gemaakt dat ......  Lees verder


30 november 2017

DJI-convenant: Werken aan een 'Solide personeelsbeleid' getekend

Op 28 november j.l. is er door de bonden samen met de werkgever en de medezeggenschap een convenant ondertekend dat voor de komende vier jaar zekerheid moet bieden voor de sector. Arend de Korte, voorzitter van de Vereniging van gevangenisdirecteuren vertegenwoordigd (VDPI), is blij met .....  Lees verder


27 november 2017

Workshops voor CMHF-leden

Voorafgaande aan de CMHF-Ledenraad op 11 december a.s. zijn er voor leden van de CMHF(-verenigingen) workshops georganiseerd over Vrije advocaat keuze bij de vakbonden en ABP Pensioen .........  Lees verder


24 november 2017

​Onderhandelingen CAO Rijk van start

Donderdag 23 november zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Rijk gestart. Eerder kwamen Rijk en bonden voor 2017 al een tussen-CAO overeen, die bestond uit een loonsverhoging van 1,4 procent, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Afgesproken is ....  Lees verder


23 november 2017

Marijtje Jongsma (VAWO) Professional van het Jaar 2017

Marijtje Jongsma is verkozen tot VCP-Professional van het Jaar 2017. Tijdens het jaarlijkse symposium van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) kreeg ze bijbehorende award uitgereikt. Marijtje Jongsma is als neuropsycholoog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze wordt geroemd om de manier waarop ze als professional invulling geeft aan haar onderzoekswerk en anderen enthousiasmeert. Ook is er veel waardering voor haar werk als voorzitter van de Vakbond voor de wetenschap VAWO.  Lees verder


20 november 2017

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

In april 2018 vinden de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP plaats. In een korte interactieve animatie leggen we uit wat het verantwoordingsorgaan is en hoe de verkiezingen hiervoor verlopen.  Lees verder


17 november 2017

Genomineerden VCP-professional van het Jaar 2017 bekend

Nog enkele dagen en dan is bekend wie zich VCP-Professional van het Jaar 2017 mag noemen. Er zijn drie genomineerden. Van deze drie genomineerden zijn er twee lid van een bij de CMHF aangesloten vakvereniging. Dit zijn Marijtje Jongsma (VAWO, de Vakbond voor de Wetenschap) en Dick van Dijk (VHS, vakvereniging voor Railprofessionals). De derde genomineerde is Evert Zwaansdijk (Politiebond ACP)....   Lees verder


15 november 2017

VCP-symposium Arbeidsmarkt 2020-205

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) houdt op donderdag 23 november zijn jaarlijkse symposium. Thema is Arbeidsmarkt 2020-2025. Hoe ziet de arbeidsmarkt van de toekomst eruit, in het licht van technologische ontwikkelingen en toenemende onzekerheden.  Lees verder


8 november 2017

Gedragsregels bij fusies

De SER heeft een animatiefilm gemaakt over regels waaraan bedrijven zich moeten houden wanneer ze gaan fuseren. Het filmpje gaat onder meer in op de rol van de vakbonden bij een voorgenomen samenvoeging van twee ondernemingen  Lees verder


6 november 2017

​Gezamenlijke omzetting ‘genormaliseerde’ Cao Gemeenten

De VNG en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben de eerste stappen gezet naar een Cao Gemeenten. Partijen schrijven samen aan een moderne tekst die goed en eenvoudig leesbaar is. Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO niet meer in de huidige vorm van toepassing zijn. Deze rechtspositieregeling moet daarom worden omgezet naar een cao. De VNG en de vakbonden, vertegenwoordigd in het LOGA, pakken dit unieke herschrijftraject samen op.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: