Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

19 januari 2017

Vakbonden teleurgesteld over vertrek DG Belastingdienst

Nieuwsbericht Samenwerkende centrales voor overheidspersoneel in het GO Belastingdienst: In de afgelopen 14 maanden spraken wij over diverse onderwerpen met de Directeur-Generaal Hans Leijtens. In deze gesprekken waren we het zeker niet altijd met elkaar eens, maar van onze kant is nooit getwijfeld aan zijn integriteit, oprechte betrokkenheid en inzet voor de Belastingdienst. Hij trad problemen met een open blik tegemoet en probeerde deze op te lossen. Ook indien hij ze zelf niet veroorzaakt had. Wij denken dat hij de Belastingdienst beter had kunnen maken. Om deze reden zijn wij dan ook teleurgesteld over zijn vertrek....  Lees verder


3 januari 2017

ABP-pensioenen worden niet verlaagd in 2017

ABP constateert, op basis van een eerste raming van de dekkingsgraad, dat de pensioenen in 2017 niet verlaagd hoeven te worden. De dekkingsgraad van ABP bevond zich op 31 december 2016 ruim boven de kritische dekkingsgraad van ongeveer 90%. Beide dekkingsgraden moeten nog exact worden vastgesteld. Dat vergt enkele weken. Omdat de marge ruim is, kan ABP nu aankondigen dat verlaging van pensioen in 2017 niet aan de orde zal zijn.   Lees verder


2 januari 2017

FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel: grote stappen gezet richting uitwerking principeakkoord

Vorige week is onderstaand bericht naar buiten gebracht door de bonden en de Brandweerkamer. Wij begrijpen dat het een teleurstelling is voor iedereen dat we in december nog geen duidelijkheid kunnen geven over de uitwerking van de hoofdlijnen van het principeakkoord. De onderhandelaars hebben alles op alles gezet om de uitwerking zo spoedig mogelijk gereed te hebben, maar de zaak is dermate complex en omvattend, dat dit niet meer lukt in 2016. Een kleine toelichting op de situatie. Het was een taak van de technische commissie om de uitwerking van de hoofdlijnen ter hand te nemen. Een belangrijk deel van het werk was om alle mogelijke overgangssituaties in beeld te brengen, zodat   Lees verder


1 januari 2017

De beste wensen voor 2017

Het bestuur en de medewerkers van de CMHF wensen u het allerbeste voor het komende jaar, waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.   Lees verder


23 december 2016

Uitspraak rechter laat ambtenaren in de kou staan

De CMHF en de andere vakbonden binnen de overheidssector gaan hun mogelijkheden bekijken om toch tot goede afsprake