Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 januari 2016

Principeakkoord nieuwe cao CBR

Op donderdag 21 januari 2016 is een principeakkoord voor een nieuwe CAO gesloten tussen de directie van het CBR en de vakorganisaties: Het Gilde, De Unie, en FNV. Ook het Sociaal Plan is verlengd tot 1 januari 2018...  Lees verder


27 januari 2016

​Werken aan 2020 - Jaarplan 2016 A+O fonds Gemeenten

Extra inzet op de instroom van jongen, lerende organisaties en innovatie. Dat zijn kort door de bocht de belangrijkste speerpunten voor het A+O fonds Gemeenten in 2016. Daarnaast is er veel aandacht voor de onlangs gelanceerde landelijke loopbaansite. Met haar activiteiten draagt het A+O fonds Gemeenten eraan bij dat gemeenten aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn. Dit betekent dat ze werken aan een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en loopbaan. Met als gevolg dat een goede dienstverlening aan burgers kan worden gerealiseerd...   Lees verder


18 januari 2016

Veel brandweervrijwilligers ontevreden over keuzes

Gebrek aan motivatie door strengere eisen en geen gehoor bij het management. Veel brandweervrijwilligers keren de brandweer de rug toe uit onvrede met de keuzes van de leiding. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag en RTV NH. De ondervraagde vrijwilligers hebben het gevoel dat er geen aandacht is geweest voor hun positie in de reorganisatie van de afgelopen jaren. Zij vinden dat er te veel van hen gevraagd wordt omdat ze ingezet worden als beroeps. Wie kritiek geeft wordt daar op afgerekend, deelnemers gebruiken regelmatig het woord ‘angstcultuur’. Ze ervaren veel bureaucratie, een te grote managementlaag en een kloof tussen werkvloer en top. Afgelopen jaren stapten er al 2000 vrijwilligers op. Uit het onderzoek blijkt dat ........  Lees verder


15 januari 2016

VMHP stemt in met onderhandelingsresultaat cao Politie

De VMHP (Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren) heeft vandaag in vergadering bijeen, met overgrote meerderheid ingestemd onderhandelingsresultaat cao Politie  Lees verder


14 januari 2016

Medezeggenschap V&J krijgt gelijk bij Gerechtshof

Het Hof heeft in hoger beroep geoordeeld dat de zetelverdeling van de GOR Rijk geen recht doet aan de interne getalsverhoudingen binnen het Rijk. Zo vindt het Hof het niet te verklaren dat het kleinste ministerie t.w. AZ recht heeft op 2 zetels, terwijl V&J het moet doen met 4. Dit moet dus opnieuw bekeken worden. De meer principiële vragen over de bevoegdheid tot het instellen van de GOR en de meerwaarde ...  Lees verder


14 januari 2016

Cao Netwerkbedrijven

Meer weten over hoe de cao voor de NWb (Netwerkbedrijven) tot stand is gekomen ........  Lees verder


13 januari 2016

Overheid moet ingrijpen in kwaliteit bedrijfsgezondheidszorg

Maatregelen, coördinatie en regiekracht vanuit de overheid zijn nu nodig omdat de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg anders nog verder achteruit gaat. “Uitblijven van interventie zal een negatief effect hebben op gezond en veilig werken”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een kritische brief geschreven aan de Tweede Kamer met het oog op een Algemeen Overleg op 14 januari a.s. over de bedrijfsgezondheidszorg.  Lees verder


23 december 2015

Bureausluiting tijdens de feestdagen

Het bureau van de CMHF is vanaf donderdag 24 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016 gesloten. Voor spoedzaken ..........  Lees verder


17 december 2015

Politiebonden en minister bereiken onderhandelingsresultaat over nieuwe CAO

Na intensieve onderhandelingen en een lang actietraject hebben de politiebonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Het resultaat is afwijkend van de overige kabinetssectoren omdat bij de politie, in navolging van het advies van de verkenner, voor een langere looptijd is gekozen. De langere looptijd heeft kennelijk voldoende lucht gegeven om naast het loon nog een aantal sectorspecifieke zaken te regelen zoals piketvergoeding en de .....  Lees verder


3 december 2015

Advies over overleg sociale partners in de publieke sector

Naar aanleiding van het door CNV, AC en CMHF gesloten loonakkoord ontstond een gespannen verhouding met de ACOP. Hiertoe is Commissaris der Koning, de heer Van de Donk verzocht een advies te geven. Dit advies is op 3 december gepubliceerd. De ministers .......   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: