Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 maart 2020

Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden

25 maart 2020 - Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van de CMHF: Aleid Ringelberg, coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Gezond en Veilig werken bij het ministerie van SZW, voorzitter van de sector Rijk bij de CMHF.  Lees verder


19 maart 2020

Overleg kabinet en sociale partners: eendrachtig werken aan uitvoering noodpakket

19 maart 2020 - Kabinet, werkgevers en vakbonden komen per vandaag wekelijks bij elkaar om te werken aan de uitvoering van het noodpakket voor de economie. Door frequent samen op trekken, kunnen alle geraakte werknemers, flexwerkers en ondernemers zo spoedig mogelijk de hulp ontvangen die zij verdienen in deze ingrijpende periode.   Lees verder


17 maart 2020

​VCP-reactie maatregelen kabinet Coronavirus: Vertrouwen en zekerheid voor iedereen hoogste prioriteit

Vertrouwen en zekerheid, daar draait het nu om. Het kabinet laat zien dat het daarvan doordrongen is, zo laat de Vakcentrale voor Professionals (VCP) weten in reactie op de vandaag aangekondigde maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus voor banen en economie op te vangen. ´Het doet ons goed dat het kabinet met een breed pakket aan maatregelen komt, dat de financiële zorgen van werknemers en bedrijven verregaand kan wegnemen in deze fase van de crisis´, zo zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.  Lees verder


16 maart 2020

Coronacrisis: Acuut maatregelenpakket voor werkend Nederland

Stichting van de Arbeid werkt samen met het kabinet - Acuut maatregelenpakket voor werkend Nederland. Nu de situatie in Nederland drastisch wijzigt door de coronacrisis, wil de Stichting van de Arbeid samen met het kabinet maatregelen nemen voor het behoud van werk, inkomen en ondernemerschap. Het gaat bijvoorbeeld om de versoepeling van de werktijdverkorting en een Corona-noodfonds voor inkomenssteun aan flexwerkers en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen doorbetaald kunnen worden.   Lees verder


5 maart 2020

CMHF Pensioenmiddag 25 maart 2020 GEANNULEERD

In verband met het Corona-virus zal de pensioenmiddag van 25 maart a.s. geen doorgang vinden. Wij informeren u zodra een nieuwe datum gevonden is.   Lees verder


5 maart 2020

Leergang Ambtelijk Vakmanschap

Van Buiten naar Binnen: de Sector Rijk CMHF draagt bij aan de ontwikkeling van een Leergang Ambtelijk Vakmanschap De Sector Rijk CMHF is onderdeel van een samenwerkingsverband, geleid door Stichting Beroepseer en het Tilburg Institute of Governance, dat dit jaar aan de slag gaat met het ontwikkelen en uitvoeren van een Leergang Ambtelijk Vakmanschap voor publieke organisatie. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Nationale Ombudsman, De ombudsman metropool Amsterdam en Maas theater en dans. Dit jaar gaan we op zoek naar twee pilotorganisaties: een gemeente en een rijksuitvoeringsorganisatie.  Lees verder


21 februari 2020

Belastingdienst: Van valse start naar doorstart

19 februari 2020 - Uit de Nieuwsbrief van de Samenwerkende centrales van overheidspersoneel in het Departementaal Georganiseerd overleg Financiën: 'Op 11 januari heeft de minister met de brief “Versterken besturing Belastingdienst” de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit “de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten vanuit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën”. Met de brief “Pas op, werk in uitvoering” hebben wij als vertegenwoordigers van de vier vakbonden de minister en de volksvertegenwoordiging geïnformeerd wat volgens de medewerkers van de Belastingdienst meer gaat helpen:   Lees verder


14 februari 2020

Start NS Cao-onderhandelingen: een goede eerste dag

Op 13 februari werden de voorstellenbrieven van de bonden en de werkgever uitgewisseld en toegelicht. De sfeer aan tafel was open en ontspannen, hoewel er best veel licht zit tussen de voorstellen van de bonden en die van NS. De hoofdonderwerpen in de inzetbrief van de VHS (CMHF):  Lees verder


12 februari 2020

VCP-meldpunt Wab: deel je ervaringen met ons!

Heb je vragen of wil je een melding doen rond de Wet arbeidsmarkt in balans? Laat het de VCP weten! De VCP heeft een meldpunt ingesteld voor de Wab, die begin dit jaar van kracht werd. De VCP roept werkenden op hun ervaringen met de nieuwe wet te delen. De meldingen die tot nu toe zijn gedaan, hebben betrekking op zaken als verandering in aantal uren, nieuwe tijdelijke contracten en de transitievergoeding. Volgens beleidsmedewerker Sacha Heemskerk komt uit de meldingen nog geen eenduidig beeld naar voren. “We vinden het belangrijk dat werknemers hun verhaal met ons delen. Denk daarbij aan werkenden die door de nieuwe regels eerder kans lopen op ontslag, een lagere ontslagvergoeding krijgen, of oproepkrachten die te laat horen dat ze toch niet hoeven te komen werken”, aldus VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.   Lees verder


12 februari 2020

Onderhandelingsresultaat cao CBR

12 februari 2020 - In de afgelopen maanden is er een intensief onderhandelingstraject doorlopen tussen directie en vakbonden bij het CBR. Gisteren is er een ultieme poging ondernomen om tot een cao te komen. Deze gezamenlijke poging heeft, na een langdurig en stevig overleg, vlak voor middernacht tot een onderhandelingsresultaat geleid. In de komende dagen zullen  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: