Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

21 november 2018

VCP diep teleurgesteld door vastlopen pensioenonderhandelingen

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt op de website van de VCP toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november. (klik hiervoor hieronder op lees verder) De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. “Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.   Lees verder


20 november 2018

Defensie zet personeel niet op 1

Op 20 november heeft de staatssecretaris in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) het defensiepersoneel laten weten dat zij zich niet zal verzetten tegen het ingrijpen van het ABP op de eindloonregeling van militairen. Daarmee verschuilt zij zich achter het ABP. Zij is slechts voor een zeer beperkte tijd bereid om militairen te compenseren voor de negatieve gevolgen. De in oktober 2017 gemaakte afspraken over de pensioenregeling wil de werkgever niet nakomen. Hierdoor is er voor de bonden geen basis om verder te overleggen en goede cao afspraken te maken voor het defensiepersoneel.   Lees verder


13 november 2018

NVvR: grote zorgen over problematiek voor rechters en officieren van justitie

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur zendt deze week een drieluik uit over de problemen binnen justitiële keten: politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Als voorzitter van de NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) is Nathalie van Waterschoot geïnterviewd over de zorgen en problemen in de keten. Zij besprak in het drieluik met name de problematiek voor rechters en officieren van justitie, zoals de te hoge werkdruk en het belang van goede ondersteuning van mensen en middelen. Alle problemen in de drie sectoren samen leiden tot een moeizame keten. Volgens Van Waterschoot zit er steeds meer zand in de machine. (bron NVvR)  Lees verder


8 november 2018

Bonden en VNG eens over omzetting CAR-UWO naar Cao Gemeenten

Op vrijdag 26 oktober heeft CMHF, samen met de andere bonden FNV en CNV, voorgenomen afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. Er ligt een tekst klaar voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. De sector gemeenten is hiermee voorbereid op de ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020. Sinds begin dit jaar is er gewerkt aan de omzetting van de tekst. Het uitgangspunt bij dit proces was een 1 op 1 opzetting van de huidige rechtspositie naar een cao tekst, die aansluit bij de regelgeving in het Burgerlijk Wetboek (BW). Naast een omzetting naar civiel recht, is meteen ook gewerkt aan een goed leesbare tekst.  Lees verder


7 november 2018

VCP: Onzekerheid op arbeidsmarkt blijft

De VCP heeft ernstige bezwaren tegen de kabinetsvoorstellen voor de arbeidsmarkt. Dat zegt de VCP in een reactie op de indiening van het wetsvoorstel Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel Wab wordt het voor werkgevers te makkelijk om mensen te ontslaan. Zij kunnen voortaan verschillende redenen aanvoeren om een einde te maken aan een dienstverband, de zogeheten cumulatiegrond. "Het ontslagrecht raakt hiermee uit balans", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. "Dit is niet wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Een normaal contract zou gewoon de norm moeten zijn".   Lees verder


6 november 2018

Campagne PensioenLab over impact van keuzes voor later

PensioenLab lanceert vandaag de campagne 'Hoe zit jij er later bij?' om jongvolwassenen bewust te maken van de impact van levenskeuzes op hun pensioen. Op een speciale website staan tien levensvragen die hier meer helderheid in geven. Iedereen die de vragenlijst invult krijgt tips op maat voor een ideale levensweg, nu én later! Alle tips zijn ook gebundeld in een e-book, dat kan worden gedownload op de uitslagenpagina.  Lees verder


1 november 2018

Meerderheid voor cao-onderhandelingsresultaat Politie

01 november 2018 - In totaal heeft 61,4 procent van de deelnemers aan de cao-ledenpeiling van de vier politiebonden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. 38,6 procent vond het bereikte afsprakenpakket onvoldoende. In totaal brachten 16.104 vakbondsleden tussen 17 en 30 oktober hun stem uit: een response van 29,0 procent.  Lees verder


30 oktober 2018

​Henriëtte de Lange nieuwe Ombudsman Pensioenen

30 oktober 2018 – Henriëtte de Lange (49) wordt per 1 januari 2019 de nieuwe Ombudsman Pensioenen. Zij volgt Piet Keizer op die met pensioen gaat. De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De ombudsman wordt op verzoek van de pensioenkoepels benoemd door de SER, met het oog op onafhankelijkheid. De benoeming is voor een periode van vijf jaar, met de eenmalige mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode.  Lees verder


29 oktober 2018

VCP geeft publiek statement rekenregels pensioen met FNV en CNV

De VCP heeft vandaag samen met FNV en CNV een publieke statement omtrent de rekenregels bij de pensioenen naar buiten gebracht. Dit omdat de minister de Kamer, de Pensioenfederatie en het Financieel Dagblad heeft laten weten dat de rekenrente met het nieuwe contract, waarover wordt onderhandeld in de SER, niet zal wijzigen. 'Het is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen. Het beste pensioenstelsel ter wereld verdient dan ook meer vertrouwen van de minister', aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.  Lees verder


25 oktober 2018

​ABP houdt zich niet aan de afspraken en past militaire pensioenregeling aan

De CMHF sector Defensie (GOV|MHB, KVMO, NOV, KVNRO) legt zich echter niet neer bij deze voorgenomen maatregel van het ABP en gaat deze met alle beschikbare (juridische) middelen bestrijden.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: