Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

30 november 2018

Steef Danse (BOA ACP) Professional van het Jaar 2018

Steef Danse van de vakbond BOA ACP is verkozen tot VCP-Professional van het Jaar 2018. Dat is bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse VCP-symposium in Den Haag. Steef Danse werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen. In die functie moet hij ervoor zorgen dat de veiligheid in treinen en op stations gewaarborgd is. De jury roemt Danse voor zijn bevlogenheid en vakmanschap als boa en voor zijn rol als inspirator en belangenbehartiger van zijn beroepsgroep. Vorig jaar werd neuropsycholoog Marijtje Jongsma (VAWO) verkozen tot VCP Professional van het Jaar. Zij maakt nu deel uit van de jury.   Lees verder


30 november 2018

Bonden en VNG eens over omzetting CAR-UWO naar Cao Gemeenten

De CMHF heeft, samen met de andere bonden FNV en CNV, voorgenomen afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. Er ligt een tekst klaar voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. De sector gemeenten is hiermee voorbereid op de ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020. Pas als de achterban is geconsulteerd en partijen zien dat er breed draagvlak is voor de omzetting, zullen de afspraken definitief zijn. CMHF is blij dat het gelukt is om tot een goede 1 op 1 omzetting te komen en dat we tijdig tot een resultaat zijn gekomen. De rechten van medewerkers worden door de overgang per saldo niet slechter en we zien zelfs verbeteringen. We liggen als sector op schema voor de overgang naar de cao gemeenten!   Lees verder


29 november 2018

ACTIE: Ik sta stil bij Defensie

'De GOV|MHB roepen u op om samen met ons op maandag 3 december a.s. van 12.00 uur tot 12.01 uur stil te staan bij onze militairen/burgerambtenaren en Defensie. Eén minuut om stil te staan bij onze zorgen en deze uit te spreken en te delen. Stuur ons een foto/selfie van dit moment aan en plaats deze daarnaast op twitter, facebook enz. Hoe meer, hoe beter.'  Lees verder


26 november 2018

CMHF geeft negatief advies op premie- en indexatienota ABP

​De CMHF, in het Verantwoordingsorgaan onderdeel van de coalitiefractie bestaande uit Ambtenarencentrum, Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden - ABP en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, heeft als enige fractie niet ingestemd met de premie- en indexatienota. Het ABP Bestuur stelt jaarlijks in de maand november, na advies van het Verantwoordingsorgaan, de premies voor de collectieve pensioenregelingen van ABP vast. Dit betreft de premie voor zowel de middelloonregeling als de regeling voor de militairen. Omdat het één nota betreft die het Verantwoordingsorgaan niet wilde splitsen, oordeelden wij unaniem dat we deze nota niet van een positief advies konden voorzien.  Lees verder


23 november 2018

Pensioen en Wnra in de schijnwerpers bij de CMHF!

Binnenkort organiseert de CMHF twee interessante bijeenkomsten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Op maandag 10 december a.s., voorafgaand aan de Ledenraad, zullen de heren Dijkgraaf en Van Meer een toelichting geven op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Verder wordt er op woensdagmiddag 12 december vanaf 14.00 uur een Pensioenmiddag georganiseerd.   Lees verder


21 november 2018

Kabinet mist historische kans op fatsoenlijk pensioen voor iedereen

Dinsdagavond jl. is het pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet vastgelopen. FNV, VCP en CNV zijn teleurgesteld dat er op dit moment niet verder wordt gepraat.  Lees verder


21 november 2018

VCP diep teleurgesteld door vastlopen pensioenonderhandelingen

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt op de website van de VCP toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november. (klik hiervoor hieronder op lees verder) De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. “Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.   Lees verder


20 november 2018

Defensie zet personeel niet op 1

Op 20 november heeft de staatssecretaris in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) het defensiepersoneel laten weten dat zij zich niet zal verzetten tegen het ingrijpen van het ABP op de eindloonregeling van militairen. Daarmee verschuilt zij zich achter het ABP. Zij is slechts voor een zeer beperkte tijd bereid om militairen te compenseren voor de negatieve gevolgen. De in oktober 2017 gemaakte afspraken over de pensioenregeling wil de werkgever niet nakomen. Hierdoor is er voor de bonden geen basis om verder te overleggen en goede cao afspraken te maken voor het defensiepersoneel.   Lees verder


13 november 2018

NVvR: grote zorgen over problematiek voor rechters en officieren van justitie

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur zendt deze week een drieluik uit over de problemen binnen justitiële keten: politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Als voorzitter van de NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) is Nathalie van Waterschoot geïnterviewd over de zorgen en problemen in de keten. Zij besprak in het drieluik met name de problematiek voor rechters en officieren van justitie, zoals de te hoge werkdruk en het belang van goede ondersteuning van mensen en middelen. Alle problemen in de drie sectoren samen leiden tot een moeizame keten. Volgens Van Waterschoot zit er steeds meer zand in de machine. (bron NVvR)  Lees verder


8 november 2018

Bonden en VNG eens over omzetting CAR-UWO naar Cao Gemeenten

Op vrijdag 26 oktober heeft CMHF, samen met de andere bonden FNV en CNV, voorgenomen afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. Er ligt een tekst klaar voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. De sector gemeenten is hiermee voorbereid op de ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020. Sinds begin dit jaar is er gewerkt aan de omzetting van de tekst. Het uitgangspunt bij dit proces was een 1 op 1 opzetting van de huidige rechtspositie naar een cao tekst, die aansluit bij de regelgeving in het Burgerlijk Wetboek (BW). Naast een omzetting naar civiel recht, is meteen ook gewerkt aan een goed leesbare tekst.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: