Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

14 augustus 2018

​VCP vindt gehoor in Kamer rond zorgen ondernemingsraden

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat onderzoeken hoe het komt dat steeds minder bedrijven een ondernemingsraad hebben. De commissie ontvangt dat verzoek van minister Koolmees (SZW), naar aanleiding van Kamervragen. De CBM houdt zich voor de SER bezig met het bevorderen van naleving van de medezeggenschap, zoals is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer vindt het een goede zaak dat de CBM gaat onderzoeken waar de daling precies vandaan komt en wat eraan gedaan kan worden.....  Lees verder


2 augustus 2018

Actie: Politie stopt met innen geldboetes

1 augustus 2018, De politiebonden roepen collega’s op om vanaf donderdag 2 augustus geen geldboetes en achterstallige betalingen meer te innen. De actie komt bovenop het niet meer schrijven van bekeuringen. De bonden houden daarmee nog even vast aan publieksvriendelijke acties, die wel de schatkist maximaal raken. “Onze acties gaan nadrukkelijk om meer dan een goede cao”, vertelt een woordvoerder. “Politiemensen willen de burger kunnen beschermen tegen misdrijven en overtredingen, maar dat wordt in de huidige organisatie steeds moeilijker. De nationale politie zit vol vormfouten, het personeelsbeleid werkt niet en de werkdruk is heel hoog. Het kán zo niet langer verder.”   Lees verder


2 augustus 2018

Cao Waterschappen ondertekend

​De ledenraadpleging voor de nieuwe cao Waterschappen is inmiddels al enige tijd geleden afgesloten. Een grote meerderheid heeft ja gezegd tegen het onderhandelaarsakkoord. Dat betekent dat de cao door de leden wordt ondersteund. Inmiddels is de cao dan ook door de vakbonden ondertekend.   Lees verder


19 juli 2018

​Reactie CMHF/Sector Lagere Overheden op persberichten rondom bedreigingen aan het adres van de commandant brandweer Amsterdam-Amstelland

Uit de pers hebben wij vernomen dat de commandant van de brandweer Amsterdam-Amstelland enkele maanden geleden aangifte heeft gedaan van bedreiging tegen zijn persoon. De pers geeft ook aan dat deze bedreigingen afkomstig zouden kunnen zijn van (oud-)medewerkers. Laten wij vooropstellen dat bedreigingen in welke vorm dan ook ten alle tijde door ons worden afgekeurd en verafschuwd.  Lees verder


18 juli 2018

CMHF inzake berichtgeving commandant brandweer Amsterdam

​De CMHF heeft kennisgenomen van de berichtgeving dat de commandant van de brandweer in Amsterdam aangifte heeft moeten doen van bedreiging door vermoedelijk (oud) brandweerpersoneel en ten gevolge daarvan zelfs beveiligd moet worden  Lees verder


16 juli 2018

​Organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij VCP

De organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De aansluitingsovereenkomst is vandaag op het VCP-kantoor in Den Haag ondertekend. Nysa streeft ernaar de sociaal-economische positie van de gastouder te versterken binnen de kinderopvangbranche. Brede achterban van professionals. VCP-voorzitter Nic van Holstein is verheugd over de komst van Nysa. De belangen van werknemers en zelfstandige professionals lopen veelal gelijk op. De organisatie van gastouders Nysa past daar naadloos in, met professionals die begaan zijn met hun vak en blijvend willen werken aan hun ontwikkeling.”  Lees verder


14 juli 2018

Defensie en bonden bereiken een principe-onderhandelingsresultaat

Defensie en de vier centrales voor Defensiepersoneel hebben vannacht principe-afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan over afspraken met betrekking tot een AV-akkoord en een nieuwe militaire pensioenregeling. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 oktober. De komende weken worden gebruikt om, binnen de mogelijkheden van het reces, de afspraken verder uit te werken. Sociale partners verwachten het Defensiepersoneel uiterlijk 20 augustus ....  Lees verder


13 juli 2018

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Sector Rijk 2018 - 2020 vandaag ondertekend

Nadat er op 25 juni een onderhandelaarsakkoord werd bereikt, heeft er bij de bonden een ledenraadpleging plaatsgevonden. Deze ledenraadpleging heeft een positief resultaat opgeleverd. Daarom is vandaag ......  Lees verder


5 juli 2018

Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord CAO-VO

​5 juli 2018 - Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, bij alle verenigingen was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten 75%). Daarmee is er in de sector het nodige werk aan de winkel in de komende tijd. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners zullen in de komende tijd een sterke lobby moeten opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO!  Lees verder


2 juli 2018

VAWO: 98% stemt vóór nieuwe cao Nederlandse Universiteiten

​29 juni 2018 – Er is een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (NU). Bij de VAWO stemde 98% vóór de nieuwe cao. Dat betekent onder meer dat universiteitsmedewerkers er de komende twee jaar 4,6% op vooruit gaan. Er zijn afspraken gemaakt over minder kortdurende contracten komen en er wordt gewerkt aan mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor ondersteunend personeel. Verder komt er een pilot met een vitaliteitspact voor mensen die maximaal vijf jaar van hun AOW-leeftijd afzitten. VAWO-directeur Pechler is blij .....  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: