Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

1 juli 2019

CAO Gemeenten – met veel trekken en duwen eindelijk een nieuwe cao - ledenraadpleging van start - stemmen kan tot 10 september

Cao-akkoord voor gemeenteambtenaren: 6,25 procent loon erbij. Vrijdagavond 28 juni hebben de vakbonden CMHF, FNV en CNV een principeakkoord gesloten met de VNG over de nieuwe cao Gemeenten. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober. Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige uitkering van €750 bruto. Dat is ter compensatie voor de cao-loze periode vanaf 1 januari 2019. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De VNG heeft eindelijk geluisterd ...  Lees verder


27 juni 2019

VCP kritisch op eenmalige pensioenuitkering – uitwerking luistert nauw

De VCP vindt het op voorhand geen goed idee als mensen een deel van hun pensioen in een keer kunnen gaan opnemen. Het kan grote impact hebben op het latere pensioen, veel mensen staan daar niet bij stil. Dat zegt de VCP in reactie op een voorstel dat minister Koolmees (SZW) vandaag naar buiten heeft gebracht. De bewindsman wil zo’n eenmalige pensioenuitkering onder voorwaarden mogelijk maken. “Pensioen is bedoeld als levenslange uitkering en daar moet je in principe niet aan tornen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.   Lees verder


18 juni 2019

VCP steunt Pensioenakkoord

Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp is blij met het resultaat. “Dit betekent dat binnen de VCP draagvlak is voor de ingeslagen weg. Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt met de uitwerking zoals genoemd in het pensioenakkoord.”   Lees verder


17 juni 2019

CMHF: MOOI PENSIOENAKKOORD, MAAR WE BLIJVEN ALERT

“We zijn blij met het gesloten pensioenakkoord. Het is een mooi resultaat na jarenlange discussies. Maar vergeet niet dat dit akkoord eigenlijk een sociaal akkoord is. Met name het pensioencontract moet nog nader worden uitgewerkt.   Lees verder


13 juni 2019

Succesvolle CMHF Pensioendag 20 mei jl

Op 20 mei jl. vond er een door de CMHF georganiseerde Pensioendag plaats in het NBC in Nieuwegein. De dag werd druk bezocht door bestuurders en leden van de bij de CMHF aangesloten verenigingen. De aanwezigen kregen een veelzijdig programma voorgeschoteld.  Lees verder


12 juni 2019

Opschorten terugbetalingsverplichting SVB incident

In 2018 zijn er door o.a. de CMHF vragen gesteld over de terugbetalingsregeling van te veel uitbetaalde toeslagen na een fout van de SVB. Bij monde van de bestuursvoorzitter, mevrouw Wortmann-Kool leest u hier de laatste update over deze terugbetaalverplichting.   Lees verder


12 juni 2019

Consultatieronde nieuwe cao-tekst Rijk

In het kader van de normalisering van de rechtspositie ambtenaren zijn de sectorale rechtspositieregelingen van het rijk omgezet in een cao-tekst. De tekst is niet alleen technisch omgezet, maar ook aangepast qua taalgebruik.  Lees verder


6 juni 2019

Procedure CMHF-Ledenraadpleging Pensioenakkoord

Het Centraal Bestuur van de CMHF is in een gezamenlijk bijeenkomst met de Beleidsadviescommissie op 11 juni jl. bijeen geweest om vast te leggen hoe de centrale haar leden (lees: de aangesloten verenigingen) gaat raadplegen. Centraal bij deze raadpleging staat of de CMHF de vakcentrale VCP mandaat geeft om het bereikte akkoord verder uit te onderhandelen op het pensioenonderdeel. Hoe belangrijk de andere onderwerpen op zich ook moge zijn, de CMHF heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de vormgeving van het pensioencontract voor haar in de pensioendiscussie leidend is..  Lees verder


5 juni 2019

Principeakkoord en ontwerpadvies pensioen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen. Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. “Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.   Lees verder


3 juni 2019

Gemeenteambtenaren: ‘Werkgevers, #komoverdebrug met een goede cao!’ Update - de onderhandelingen worden hervat!

Update 5 juni: De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao hervatten. Gemeenten zijn bereid te praten over een hoger loonbod en een vitaliteitsregeling voor jong en oud. Dat is dinsdag besloten in Barneveld, waar het VNG jaarcongres wordt gehouden. _____________________________________________ Dinsdag 4 juni protesteren gemeenteambtenaren onder het motto #komoverdebrug van 11.00 tot 13.00 uur bij het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. Dit is de eerste landelijke actie voor een koopkrachtverbetering, duurzaam werken voor alle leeftijden en meer balans tussen flex en zekerheid. Om 12.30 uur vindt er een kort gesprek plaats met een werkgeversdelegatie. Update 5 juni: zo maken de bonden tijdens het VNG-congres zichtbaar dat het tijd is voor een cao! Update 5 juni: De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao hervatten. Gemeenten zijn bereid te praten over een hoger loonbod en een vitaliteitsregeling voor jong en oud. Dat is dinsdag besloten in Barneveld, waar het VNG jaarcongres wordt gehouden.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: