Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 juni 2016

Vakcentrales: ‘Politiek, neem verantwoordelijkheid voor onze pensioenen’

Veel pensioenfondsen verkeren in zwaar weer als gevolg van de kunstmatig lage rente. Het wordt tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Dat zeggen alle Nederlandse vakbonden vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Komende woensdag is een Algemeen Overleg in de Kamer over pensioenen.  Lees verder


20 mei 2016

VCP: SER-verkenning toont dat risicodeling en transparantie bij pensioen samengaan

Uit de nadere verkenning van de SER blijkt dat de toegevoegde waarde van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling daadwerkelijk aanwezig is. ‘Voor de VCP blijft deze variant dan ook interessant nu hij verder is onderzocht. De variant met voorwaardelijke pensioenuitkering - een reëel contract waar wij jarenlang pleitbezorger van zijn geweest - komt ook positief uit de verkenning naar voren. Er liggen dus verschillende varianten die wij met de achterban gaan bespreken’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verbindt de sterke eigenschappen van uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten. De intergenerationele risicodeling van beleggingen via de buffer leidt tot ....   Lees verder


21 april 2016

​Wwz krijgt kans zich in de kern te bewijzen

Sociale partners – waaronder VCP- hebben afgelopen maand in de Stichting van de Arbeid de signalen vanuit het MKB zorgvuldig geanalyseerd. “Het is belangrijk te constateren dat het te vroeg is om gefundeerde uitspraken te doen over de werking van de Wet werk en zekerheid. De wet moet eerst de kans krijgen om zich in de kern te bewijzen. Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat er geen redenen zijn voor fundamentele aanpassingen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Beeldvorming en incidenten mogen voor werkgevers geen reden ...  Lees verder


7 april 2016

Cao akkoord gemeenten definitief

CMHF heeft samen met de andere bonden, FNV Overheid en CNV Overheid aan de VNG laten weten definitief akkoord te kunnen gaan met het in januari gesloten principeakkoord. Hiermee is de cao gemeenten 2016 – 1 mei 2017 definitief. Zeer grote steun voor akkoord ....  Lees verder


26 maart 2016

Stichting van de Arbeid roept Rutte op tot overleg inzake pensioen

De sociale partners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de lagere rente voor de pensioenen en de weerslag dat dit heeft op het consumentenvertrouwen. De partijen in de Stichting van de Arbeid hebben minister-president Rutte in een brief opgeroepen zo snel mogelijk in overleg te treden om te bekijken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden teneinde de neerwaartse spiraal te doorbreken en het consumentenvertrouwen te herstellen. Vorige week heeft VCP-voorzitter Nic van Holstein tijdens de SER Raad zijn zorg uitgesproken over de vicieuze cirkel waarin pensioenfondsen verkeren. Door de lage rente worden   Lees verder


24 februari 2016

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Provincies

De vakbonden CMHF, CNV Connectief, FNV Overheid en de AVV hebben met het IPO een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een éénjarige cao Provincies. In dit akkoord staat o.a. dat de provincie-ambtenaren per 1 april een loonsverhoging van 2,2 procent en een eenmalige uitkering van 300 euro krijgen.  Lees verder


15 februari 2016

Pleidooi voorzitter KVMO Marc de Natris: Fonds voor ereschuld

Vandaag de dag staan de aandacht en (na)zorg voor veteranen hoog in het vaandel. De Nederlandse Veteranendag is een feestelijke dag waarop de veteranen in het zonnetje worden gezet. Er is niet alleen terecht meer aandacht maar ook meer begrip voor de problemen die veteranen kunnen ondervinden als gevolg van de missies die zij namens het Koninkrijk der Nederlanden hebben uitgevoerd.   Lees verder


5 februari 2016

​Geen differentiatie pensioen naar levensverwachting

Het is onverstandig solidariteit in de pensioenen te ontrafelen. Er zijn meer factoren dan inkomen die van invloed zijn op de levensverwachting. Zeker is dat bij een lagere pensioenopbouw boven de 30.000 euro de middengroepen worden getroffen. Op termijn slaat dit soort ideeën het fundament onder het pensioenstelsel weg, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. We moeten opletten dat het debat over de toekomst van het pensioenstelsel niet met inkomenspolitiek vertroebeld. Er zijn allerlei factoren die de levensverwachting beïnvloeden: man of vrouw, opleiding, ....  Lees verder


1 februari 2016

Geslaagd congres A+O-fondsen: Medezeggenschap Anders

Terugkoppeling Congres Medezeggenschap anders – 3 december 2015. Het congres Medezeggenschap Anders, donderdag 3 december 2015 in Aristo Zalencentrum in Amsterdam-Sloterdijk, had dit jaar als thema ‘De OR van de toekomst, de toekomst van de OR’. Ruim 150 ondernemingsraadsleden en andere betrokkenen bij medezeggenschap kwamen naar het congres. Dit jaar werd Medezeggenschap Anders voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door het A&O-fonds Provincies, A+O fonds Gemeenten en A+O fonds Rijk. Met als doel om kennis en voorbeelden tussen sectoren uit te wisselen. Op die manier ...  Lees verder


28 januari 2016

Principeakkoord cao Gemeenten

Vandaag is er een principeakkoord cao Gemeenten tot stand gekomen. Een akkoord wat in goed overleg met de bonden ......  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: