Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 september 2019

Minister Ollongren en bonden tekenen cao-Rijk

De eerste privaatrechtelijke cao-Rijk is op 26 september getekend. Hiermee is een grote stap gezet in de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de sector Rijk. Door deze wet vallen ambtenaren per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht, zoals het Burgerlijk Wetboek. De cao vervangt de rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals het ARAR, die vervallen omdat de Wnra ingaat. Deze regelingen zijn waar mogelijk technisch omgezet in bepalingen in de cao, volgens de uitgangspunten en werkwijze zoals afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020. Dit betekent dat .....   Lees verder


18 september 2019

Wie wordt de nieuwe Professional van het Jaar 2019?

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kiest op 7 november de VCP Professional van het Jaar. Wellicht wordt dat iemand uit onze eigen organisatie! De meer dan vijftig organisaties die bij de VCP zijn aangesloten worden opgeroepen binnen hun achterban op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten voor de Professional van het Jaar. Het voordragen van kandidaten kan tot en met 24 oktober via s.stam@vcp.nl .  Lees verder


17 september 2019

Reactie CMHF op Prinsjesdag

Dit is hèt moment om geld vrij te maken om de werkdruk in de (semi)publieke sector te verlagen en de kwaliteit te verhogen. Meer ruimte voor de professional en herwaardering van vakmanschap. Voor de CMHF zijn dit essentiële voorwaarden die nu ingevuld kunnen worden.  Lees verder


16 september 2019

ABP: kortingen lopen op tot ruim 18%

CMHF maakt zich grote zorgen nu blijkt dat de nieuwe parameters gaan leiden tot hoge kortingen, èn hogere pensioenpremies. De inkt van het pensioenakkoord was nog nauwelijks opgedroogd toen het langverwachte rapport van de commissie Dijsselbloem verscheen. Daarin werden strengere regels aangekondigd waarmee de pensioenfondsen rekening moeten houden. De ontwikkelingen op de financiële markt deden daar de afgelopen tijd, nog een schepje bovenop. Moet er nu wel of niet gekort worden? Wat kunnen we de komende jaren verwachten en welke gevolgen heeft dat voor ons ABP-pensioen?  Lees verder


13 september 2019

Hoge kortingen en hogere pensioenpremies

De CMHF maakt zich grote zorgen nu blijkt dat de nieuwe parameters gaan leiden tot hoge kortingen èn hogere pensioenpremies. De inkt van het pensioenakkoord was nog nauwelijks opgedroogd toen het langverwachte rapport van de commissie Dijsselbloem verscheen. Daarin werden strengere regels aangekondigd waarmee de pensioenfondsen rekening moeten houden. De ontwikkelingen op de financiële markt deden daar de afgelopen tijd, nog een schepje bovenop. Moet er nu wel of niet gekort worden? Wat kunnen we de komende jaren verwachten en welke gevolgen heeft dat voor ons ABP-pensioen?  Lees verder


5 september 2019

Kortingen niet onvermijdelijk – minister aan zet

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) maakt zich grote zorgen over de benarde positie waar veel pensioenfondsen zich op dit moment in bevinden. De alsmaar dalende dekkingsgraden laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat duurt echter nog even, want de uitwerking van dat stelsel gaat deze maand van start. De enige die hier nu iets aan kan doen is minister Koolmees, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. De VCP roept hierom de leden van de Tweede Kamer op zich tegen de kortingen uit te spreken en vraagt de minister om te bewegen, nu het kabinet vooralsnog stil blijft.   Lees verder


22 juli 2019

Geen sprake van keuze voor nabestaandenpensioen naar vijf jaarsalarissen

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) ontkent dat er een keus is gemaakt om het nabestaandenpensioen af te schaffen en te vervangen door een uitkering van 5 jaarsalarissen. Het klopt wel dat er op dit moment een werkgroep in de Stichting van de Arbeid aan het verkennen is of en hoe het aanvullend nabestaandenpensioen meer geüniformeerd kan worden en beter kan aansluiten op de kennis en behoeftes van pensioendeelnemers. Daarbij is vanuit werkgevers gevraagd ook een uitkering van 5 jaarsalarissen te verkennen. Het klopt echter volstrekt niet dat vakbonden   Lees verder


18 juli 2019

ABP zet terugbetalingsverplichting stop voor 555 deelnemers

Zoals gemeld in de laatste PensioenPost heeft het bestuur van ABP het terugvorderingsbeleid tegen het licht gehouden. Vooruitlopend op het nieuwe beleid is dit nu ook toegepast op de groep waar de CMHF eerder over berichtte, de deelnemers die ten onrechte te veel uitgekeerd hadden gekregen. Resultaat is dat de 555 deelnemers die te veel pensioen ontvingen, dit definitief niet terug hoeven te betalen. Deze groep ontving in de periode vanaf 2013 tot 2019 teveel pensioen. Dit werd veroorzaakt doordat ABP ....   Lees verder


9 juli 2019

A&O-fonds Provincies

Tijd voor lezen en schrijvenSpring SchoolA&O Provincie AcademieDeze lente zijn we onverwachts veel aan huis gebonden. We besteden meer tijd aan activiteiten zoals lezen en schrijven. In de Spring School van de A&O Provincie Academie vind j... Lees verder


3 juli 2019

VCP vraagt aandacht arbeidsrechtelijke gevolgen bevriezen AOW

De minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd kan betekenen dat mensen hun aanvullend pensioen eerder zullen moeten aanspreken. De VCP vraagt daarom aandacht voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de afspraken die in het pensioenakkoord over de AOW zijn gemaakt. De VCP dringt aan op maatwerk, zodat werknemers van hun werkgevers de ruimte houden om eventueel toch later met pensioen te gaan. “Wij roepen werknemers op hierover het gesprek aan te gaan met hun baas”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: