Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

2 februari 2018

CMHF staat achter pleidooi Coalitie voor de Veiligheid: geen tolerantie voor 'aso-gedrag'

De CMHF heeft in een reactie aan de fractievoorzitters laten weten dat zij zich als vertegenwoordiger van allen werkzaam in overheid en onderwijs aansluit bij het pleidooi van de Coalitie voor Veiligheid om geen “aso-gedrag” te tolereren jegens degenen die zich inzetten voor de publieke taak, als ambtenaar, als voormalig ambtenaar of anderszins als hulpverlener.   Lees verder


25 januari 2018

​Ver verwijderd van akkoord over loonsverhoging in cao Rijk

Na de tussen-cao Rijk van december vorig jaar, zijn de vakbonden gelijk doorgegaan met de cao-onderhandelingen voor 2018. De boodschap van de leden was helder: ‘we verwachten een cao met een stevige loonsverhoging’. Na de eerste onderhandelingsrondes moeten we concluderen dat we nog ver verwijderd zijn van een akkoord. Rutte en de andere ministers hebben diverse malen gezegd dat de werkgevers in 2018 de lonen moeten laten stijgen. Dat moet dan natuurlijk ook bij het Rijk gelden.  Lees verder


25 januari 2018

​ANW-compensatieregeling blijft gelden tot 1 mei 2018

Sociale partners in de Pensioenkamer en het ABP-bestuur zijn overeengekomen om de bestaande ANW-compensatieregeling nog te laten voortbestaan tot 1 mei 2018. Eerder is gecommuniceerd dat de regeling werd voortgezet tot 1 februari 2018. Dat wordt dus nu 1 mei 2018. Omdat er pas laat in december 2017 vanuit het ABP op het individu gerichte informatie vrijkwam en veel deelnemers zich overvallen voelden door de afschaffing van de regeling, is nu besloten de regeling nog tot 1 mei 2018 te laten doorlopen. De andere reden voor uitstel is dat sociale partners meer tijd krijgen om een alternatieve (verzekerings-)oplossing op te zetten. Dat betekent dat de partners van ABP-deelnemers die overlijden vóór 1 mei 2018 nog de ANW-compensatie krijgen volgens de regeling die in 2017 gold. De uitzonderingsregeling .........  Lees verder


24 januari 2018

De macrostabiele discontovoet en uw pensioenindexatie

Het kamerlid Martin van Rooijen verdedigde woensdag 24 januari 2018, in de Tweede Kamer het 50Plus initiatief wetsvoorstel te komen tot een tijdelijke aanpassing van de rekenrente waarmee de toekomstige betalingsverplichtingen van pensioenfondsen moeten worden berekend  Lees verder


22 januari 2018

VCP en FNV: Rentegevoeligheid rekenregels ondermijnt vertrouwen in pensioen

De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Door te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast. Dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel. Dat zeggen de vakcentrales VCP en FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het voorstel van 50Plus om tijdelijk te rekenen met een minimale langetermijnrente van 2 procent. Dat wetsvoorstel wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld. Het voorstel van 50Plus moet ertoe leiden dat er eerder geïndexeerd wordt en dat pensioenkortingen worden voorkomen.  Lees verder


9 januari 2018

Reactie CMHF op uitzending RADAR over ANW-hiaat

​Gisteravond is er een uitzending van RADAR over o.a. het ANW-hiaat gesproken, en de enorme financiële consequenties die het afschaffen van de ANW-compensatie kan hebben. Een kwestie die de CMHF zeer bezighoudt, gelet op het mogelijke effect voor weliswaar een relatief kleine groep van de ABP-populatie maar dan wel in forse mate! Zoals gisteren in RADAR werd betoogd: zelfs een inkomensterugval tot onder de armoedegrens. Hier moet op ultrakorte termijn – voor 1 februari a.s.! - een oplossing voor worden getroffen; de financiën kunnen deze keer het probleem niet zijn gezien de kleine groep.  Lees verder


1 januari 2018

Wij wensen u een gelukkig 2018!

Het bestuur en medewerkers van de CMHF wensen u een mooi 2018!  Lees verder


12 december 2017

​Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij VCP

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met de toetreding van HZC. Dat betekent dat HZC onder de vlag van de VCP mee gaat doen aan het sociaal-economisch overleg. HZC behartigt de belangen van machine gebonden personeel werkzaam in onder meer de bouw, landbouw, beroepsgoederenvervoer, grondverzet, wegenbouw, railinfra en offshore......  Lees verder


11 december 2017

Waarom de discussie over het nieuwe pensioenstelsel zo lang duurt

Er wordt in de pers al jaren gepubliceerd over het naderende einde van het huidige pensioenstelsel in Nederland en het begin van een ander nieuw stelsel, meer toegespitst op moderne arbeidsverhoudingen en een veranderende maatschappij.   Lees verder


10 december 2017

Belangrijke mededeling: ANNULERING CMHF-ledenraad van 11 december - nieuwe datum 9 januari

In verband met de weersverwachting voor maandag 11 december is besloten de Ledenraad van maandag 11 december te annuleren. Inmiddels is besloten dat de Ledenraad zal worden gehouden op dinsdag 9 januari   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: