Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

8 november 2017

Gedragsregels bij fusies

De SER heeft een animatiefilm gemaakt over regels waaraan bedrijven zich moeten houden wanneer ze gaan fuseren. Het filmpje gaat onder meer in op de rol van de vakbonden bij een voorgenomen samenvoeging van twee ondernemingen  Lees verder


6 november 2017

​Gezamenlijke omzetting ‘genormaliseerde’ Cao Gemeenten

De VNG en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben de eerste stappen gezet naar een Cao Gemeenten. Partijen schrijven samen aan een moderne tekst die goed en eenvoudig leesbaar is. Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO niet meer in de huidige vorm van toepassing zijn. Deze rechtspositieregeling moet daarom worden omgezet naar een cao. De VNG en de vakbonden, vertegenwoordigd in het LOGA, pakken dit unieke herschrijftraject samen op.  Lees verder


3 november 2017

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2017-2020

Onderhandelaars van NS en FNV, VVMC, CNV Vakmensen en VHS (aangesloten bij de CMHF) hebben vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO NS. Er ligt een goed en evenwichtig resultaat, waarop men verder kan bouwen aan een gezond en sterk NS voor medewerkers én reizigers. NS en de medewerkers staan voor belangrijke uitdagingen ....  Lees verder


1 november 2017

Gemeenten: Cao's, sociale statuten e.d.

Inzetbrief CMHF cao Gemeenten 2017 - klik hier Inzetbrief VNG Cao Gemeente 2017 - klk hier Sociaal Beleidskader Drechtsteden /Zuid-Holland Zuid 2013 - 2017 - klik hier Uitwerkingsparagraaf Sociaal Beleidskader Drechtsteden 2013... Lees verder


30 oktober 2017

​Boeiende Kaderledenbijeenkomst CMHF Sector Rijk

Tijdens een recente bijeenkomst donderdag 26 oktober 2017 presenteerde Hugo Joustra van de Vereniging OnderwijsInspecteurs hoe een beroepsstandaard voor de Inspectie bijdraagt aan de kwaliteit en het werkplezier van inspecteurs. In een geanimeerde discussie werd duidelijk dat een dergelijk instrument ook voor andere inspectiediensten kan bijdragen aan meer duidelijkheid, ruimte en reflectie. Met een dergelijke standaard is ook voor diegene waar de inspectie zich op richt, duidelijk wat er verwacht kan worden als een inspecteur langs komt.  Lees verder


19 oktober 2017

Resultaten belevingsonderzoek brandweer bekend

Hoe ervaren de brandweermannen en -vrouwen in Nederland hun brandweerwerk en hoe tevreden zijn zij hierover? Hier is de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan en de resultaten zijn bekend. Op 18 oktober jl.hebben alle veiligheidsregio’s de resultaten van hun eigen regio ontvangen, de regionale belevingsbeelden, én de landelijke rapportage. Nu is de fase aangebroken om de resultaten van het onderzoek van context te voorzien.  Lees verder


18 oktober 2017

Wie wordt de nieuwe Professional van het Jaar 2017?

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kiest op 23 november de Professional van het Jaar. Wellicht wordt dat iemand uit onze eigen organisatie! De meer dan vijftig organisaties die bij de VCP zijn aangesloten worden opgeroepen binnen hun achterban op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten voor de Professional van het Jaar. Het voordragen van kandidaten kan tot 1 november via info@vcp.nl.  Lees verder


12 oktober 2017

Betere positie van beroepsgroepen in de cao voor gelijk speelveld vast/flex

Het beroep in de sector- of bedrijfscao meer positie geven, draagt bij aan een gelijk speelveld tussen vaste en flexibele arbeidscontracten. Dat is een conclusie in ‘Het beroep in de cao. Een verkenning naar de mogelijkheden van een beroepencao’ van SFA en CAOP.  Lees verder


12 oktober 2017

Sociale partners in de sector Defensie bereiken arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat!

Hierbij maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de sector Defensie actieve vakbonden bij zijn aangesloten, bekend dat op 12 oktober 2017 er (eindelijk) een onderhandelaarsresultaat is bereikt voor de sector Defensie.  Lees verder


11 oktober 2017

Ondertekening cao Rijk 2017

Partijen in het Sectoroverleg Rijk (SOR) hebben een resultaat bereikt over de cao Rijk voor dit jaar. Partijen achten het wijs dit jaar een “tussen-cao”af te sluiten met enkel een loonstijging om vervolgens de focus volledig te richten op 2018   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: