Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

24 september 2018

Koninklijke onderscheiding voor drs. T.G.D. Steenbeek

De heer drs. T.G.D. (Teun) Steenbeek (70) ontving vrijdag 21 september 2018 uit handen van burgemeester mr.drs. J.W.E. Spies de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de vergadering van het Centraal Bestuur van de CMHF, waarin afscheid genomen wordt van vertrekkende bestuursleden.  Lees verder


24 september 2018

​Strenge pensioenregels streven hun doel voorbij

“Het is goed dat pensioenfondsen zich aan strenge regels moeten houden. Maar wij geloven dat die regels inmiddels zó streng geworden zijn, dat de pensioenen eronder lijden in plaats van dat ze beschermd worden.” Aldus de directeuren van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen (ABP, PFZW, PME, PMT en pensioenfonds Bouw) in een opinieartikel in de krant. Ook de CMHF roept al langer dat de regels te streng zijn en het doel voorbijschieten. Aankomende donderdag 27 september, tijdens het overleg van het verantwoordingsorgaan met het bestuur van ABP, stelt de CMHF/AC/FOG-ABP/NBP-fractie daarom vragen aan het bestuur vanuit de steeds dringendere roep vanuit de samenleving om uitleg over de gemiste indexaties. Tot verbazing en verbijstering ....  Lees verder


22 september 2018

Professionals in Debat: Innovatie en ambtelijk vakmanschap

Graag nodigt de Sector Rijk van de CMHF u uit voor een bijeenkomst over innovatie binnen de overheid. Technologische ontwikkelingen, digitalisering, veranderende verhouding overheid – samenleving: de complexe context waarin de overheid en jij als ambtenaar opereert is volop in beweging. Spreker is Johan Jacobs, directeur Innovatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Lees verder


19 september 2018

Pensioenlab op zoek naar nieuwe lichting jongeren 2018/2019

Pensioenlab op zoek naar nieuwe lichting jongeren 2018/2019. Meld je nu aan! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en van oktober 2018 tot mei 2019 beschikbaar om betrokken te worden bij het onderwerp en je te mengen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Aanmelden voor het PensioenLab kan weer! Meld je dus snel aan via www.pensioenlab.nl/aanmelden of door te mailen aan aanmelden@pensioenlab.nl!   Lees verder


18 september 2018

Investeren moet!

Het gaat niet goed, het gaat beter, aldus Rob Hunnego voorzitter van de CMHF. Er is sprake van ‘too little, too late’. De rek is er uit waardoor extra stappen maken nauwelijks meer kan.  Lees verder


6 september 2018

Uitnodiging 'De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - wat zijn de gevolgen'

Op maandag 8 oktober a.s. vindt bij de CMHF een bijeenkomst plaats over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).   Lees verder


5 september 2018

Wim Moens, oud CMHF- bestuurder, overleden

De CMHF ontving het trieste bericht dat maandag 3 september jl. oud CMHF- bestuurslid Wim Moens op 86-jarige leeftijd is overleden. Het centraal bestuur wenst familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe.   Lees verder


31 augustus 2018

VCP: pensioenakkoord hangt niet alleen af van AOW

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft in reactie op berichtgeving in de media aan dat een pensioenakkoord niet alleen afhangt van de AOW en herkent niet dat er bijna sprake is van een akkoord, al wordt daar wel hard aan gewerkt. Voor het slagen van de pensioenonderhandelingen is veel meer nodig dan alleen het terugdraaien van het verhogen van de AOW-leeftijd. Het is noodzakelijk om tot goede afspraken te komen over de aanvullende pensioenen. Er kan en mag hier geen sprake zijn van een uitruil die ten koste gaat van het aanvullend pensioen van heel veel mensen.   Lees verder


30 augustus 2018

CAO Provincies: CAO Update

Met deze cao-update willen de cao-partijen (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) bij de cao provincies, jullie informeren over de recente ontwikkelingen. In deze cao update: de uitkomst van de enquête in mei 2018 en informatie over de ontwikkeling van het nieuwe functiegebouw. Dit is één van de afspraken uit de cao 2017-2018.   Lees verder


20 augustus 2018

CMHF Sector Defensie legt Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden neutraal voor aan leden

20-08-2018 - Van eindloon naar middelloonpensioen. De officier heeft voor het middelloonstelsel een ongunstige loonopbouw. Daarom is in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 overeengekomen dat het middelloonstelsel gelijktijdig met een aangepast loongebouw zou worden ingevoerd. Het is echter niet gelukt om dit voor 1 juli jl. te realiseren. Dit mede vanwege het feit dat er in het AV-akkoord was afgesproken dat op deze datum duidelijkheid zou zijn over een nieuw pensioenstelsel voor militairen en omdat Defensie veel te laat met de onderhandelingen is begonnen. Dit ondanks de afspraak met de minister dat we in oktober vorig jaar meteen een doorstart zouden maken met het pensioendossier. Het gevolg is dat de officier die een loopbaan volgt zijn pensioenaanspraken, soms aanzienlijk, ziet verminderen. De CMHF heeft tijdens de onderhandelingen aangegeven dat het startsalaris van officieren een belangrijke reden is waarom .......  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: