Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 november 2016

CMHF Najaarsledenraad 2016 wordt verschoven van 12 naar 19 december

De CMHF Najaarsledenraad welke in eerste instantie was gepland voor 12 december wordt verschoven naar maandag 19 december a.s. - aanvang 14.00 uur bij de CMHF. De reden voor deze verschuiving ligt in het feit dat het spoed appél inzake de wetgeving ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ voor de rechtbank dient op 12 december a.s. Bij dit spoed appél moeten zowel de voorzitter als een aantal anderen aanwezig zijn waardoor het tegelijkertijd houden van de Ledenraad onmogelijk is. U kunt zich aan- dan wel afmelden bij .  Lees verder


22 november 2016

​Medewerkers umc’s tekenen massaal petitie: Geen eenmalige fooi maar structurele loonsverhoging

Op 28 september jongstleden hebben de umc’s alle medewerkers een brief gestuurd met de mededeling dat er een extra eenmalige loonuitkering wordt uitgekeerd in december van dit jaar. De boodschap wordt gebracht alsof het een extraatje is. Niets is minder waar. Wat ging vooraf?In juli 2015 werd tussen de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers een loonruimteovereenkomst gesloten. Daarin is onder andere afgesproken de salarissen structureel met 1,4% te verhogen als compensatie voor de aanpassing van de ABP-regeling en de daaruit voortvloeiende verlaging van het werkgeversdeel in de premie voor de pensioenopbouw.   Lees verder


21 november 2016

Vordering overleg over Normalisering afgewezen - Bonden in hoger beroep

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de vordering van vier Ambtenarencentrales om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te dwingen om met hen overleg te voeren - en op bepaalde punten overeenstemming te bereiken - over het wetsvoorstel "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren" afgewezen. Invoering van het wetsvoorstel brengt mee dat een groot deel van het overheidspersoneel een andere rechtspositie krijgt: de ambtenaren worden in het vervolg beschouwd als 'gewone' werknemers met een arbeidsovereenkomst in plaats van een 'aanstelling' (inhoudsindicatie uitspraak van de Rechtspraak) ...... Laatste nieuws: De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak van de rechter. Dit hoger beroep zal met spoed worden ingediend - wanneer dit zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.  Lees verder


21 november 2016

Vakcentrales: pensioenkortingen voorkomen

VCP, FNV en CNV vragen in een brief de Tweede Kamer om duidelijk uit te spreken dat ze kortingen op de pensioenen wil voorkomen. Dat zeggen de vakcentrales in reactie op de aankondiging op vrijdag 18 november dat het kabinet nu nog geen maatregelen neemt om kortingen te voorkomen. Volgens de bonden is ingrijpen gewettigd als op korte termijn geen zelfstandig herstel optreedt bij de pensioenfondsen. De dekkingsgraden van de fondsen staan vooral onder druk door de rente die nu al lange tijd kunstmatig laag wordt gehouden.  Lees verder


21 november 2016

Brandbrief aan werkgevers: Race naar putje arbeidsmarkt keren

De vakbonden FNV, CNV en VCP slaan alarm over de race naar het putje op onze arbeidsmarkt. Dat doen zij op basis van ervaringen van leden in een groot aantal sectoren; van de post tot de journalistiek, van de zorg tot de bouw. Vrijdag hebben FNV, CNV en de VCP een brandbrief aan werkgeversvoorman Hans de Boer en aan de voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer, overhandigd, met de oproep om gezamenlijk de race naar het putje te keren en mensen weer perspectief te geven.De race naar het putje op de arbeidsmarkt is al jaren geleden ingezet. Werk moet steeds sneller en goedkoper.   Lees verder


10 november 2016

Jong Rabo sluit zich aan bij VCP

De vereniging Jong Rabo sluit zich aan bij Vakcentrale voor Professionals (VCP). Jong Rabo telt zo’n 2.200 leden van 36 jaar en jonger die werken bij de Rabobank Groep. De vereniging wordt bijzonder lid van de VCP en is zo in staat om deel te nemen in het landelijk sociaal-economische overleg, zoals de SER en StvdA. Daarnaast ontdekken de young professionals graag de polder om uiteindelijk een volwaardig gesprekspartner te zijn bij arbeidsonderhandelingen in hun eigen bedrijf. VCP blij met Jong Rabo   Lees verder


8 november 2016

Initiatief wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren door Eerste Kamer aangenomen

Vandaag is het initiatief wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Eerste kamer aangenomen. Voor waren: VVD, CDA, 50plus, D66 en PVV. De wet heeft als oogmerk alle ambtenaren met uitzondering van de kabinetssectoren Rechterlijke Macht, Politie en Defensie, onder de regels van het Burgerlijk Wetboek te brengen. Streefdatum is 1/1/2020. Omdat het een initiatiefwet is (CDA en D66) moet een bewindspersoon i.c. Plasterk het wetsvoorstel overnemen; het zgn. “contraseign” geven. Alvorens hiertoe over te gaan hebben de centrales van overheidspersoneel, waaronder de CMHF, in kort geding gevorderd  Lees verder


1 november 2016

Meld je aan voor de Kweekvijver

Wil jij graag invloed uitoefenen op je eigen pensioensituatie en die van leeftijdsgenoten? Heb jij de ambitie om plaats te nemen op een zetel in het verantwoordingsorgaan of in het bestuur van een pensioenfonds of verzekeraar? Dan zoeken wij jou!  Lees verder


31 oktober 2016

Principe-akkoord op hoofdlijnen reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel

De bonden en de werkgevers in de Brandweerkamer hebben zaterdag 29 oktober 2016 op hoofdlijnen een principe-akkoord bereikt over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Op korte termijn worden de hoofdlijnen uitgewerkt tot een compleet onderhandelaarsakkoord dat aan de respectievelijke achterbannen kan worden voorgelegd. De hoofdlijnen van het principe-akkoord zijn:   Lees verder


31 oktober 2016

Kort geding moet zorgen voor open en reëel overleg over mogelijke afschaffing ambtenarenstatus (uitspraak 17-11)

De Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel SCO (ACOP, CCOOP, AC en CMHF), hebben in een kort geding geëist dat er open en reëel overleg met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel Normalisering ambtelijke rechtspositie moet plaatsvinden. Het kort geding vindt plaats op 3 november...  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: