Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 juli 2017

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

​Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben 6 juli 2017 een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.  Lees verder


6 juli 2017

​CAO-overleg rijksambtenaren: werkgever blijft steken op loonbod van 1%

Op donderdag 6 juli hebben CMHF, FNV Overheid, Ambtenarencentrum en CNV Overheid het cao-overleg hervat. Nu er een akkoord is over VWNW-beleid en daarover duidelijkheid is, was het hoog tijd voor een cao-afspraak. Onze gezamenlijke eis is een loonruimte van 3%. Niet meer dan logisch als we kijken naar de ontwikkelingen, de uitspraken van economen, de minister van Financiën en de cao’s om ons heen. Het is hoog tijd voor een serieuze loonsverhoging. En daar willen we niet voor betalen door allerlei verslechteringen in de cao!  Lees verder


6 juli 2017

Onderhandelingen CAO Wageningen Research afgerond: akkoord over nieuwe CAO

Maandag 3 juli hebben de gezamenlijke bonden een akkoord bereikt met Wageningen Research (WR) over een nieuwe CAO. In tegenstelling tot vorige CAO-onderhandelingen duurden deze nu eens niet jaren, maar slechts enkele maanden.  Lees verder


4 juli 2017

Principeakkoord Cao Gemeenten

De VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen. Meer hierover binnenkort..  Lees verder


30 juni 2017

​Cao provincies 2017-2018 een feit!

De achterban van de vier vakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en de CMHF, en die van de werkgever, hebben in ruime meerderheid ingestemd met het cao onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat we een nieuwe cao hebben voor de sector provincies, met een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. De afgelopen weken hebben vakbonden en IPO gezamenlijk een rondje langs alle provincies en twee omgevingsdiensten (DCMR en NZKG) gemaakt om voorlichting te geven over het onderhandelaarsakkoord. Dit is de cao partijen prima bevallen. Opvallend was de grote opkomst bij deze bijeenkomsten (tot wel 110 deelnemers) en de betrokkenheid van de aanwezigen: er werden veel verduidelijkende vragen gesteld. De cao leeft.   Lees verder


30 juni 2017

A&O-fonds Provincies publiceert digitale Personeelsmonitor 2016 ‘Target garantiebanen ruimschoots gehaald’

'De doelstelling van 88 garantiebanen bij de provincies in 2016 is ruimschoots gehaald. De meldingsfrequentie ziekteverzuim is gedaald van 1,5 naar 1,1 procent. Het totale ziekteverzuimpercentage bij de provincies is toegenomen van 4,0 naar 4,4 procent. En de instroom van provinciemedewerkers is veranderd: het aandeel van medewerkers onder de 35 jaar is hierin gestegen.’ Dit en meer is te lezen in de Personeelsmonitor Provincies 2016 die vanaf vandaag gepubliceerd is via het Dashboard Personeelsmonitor Provincies.  Lees verder


29 juni 2017

​Gemiddelde leeftijd gemeenteambtenaren vlakt af - “Nog altijd veel winst te behalen bij het behouden van jongeren”

De trend dat de gemeentesector Abraham zou gaan zien lijkt gekeerd. Na jaren van stijging vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af. Dit is met name te danken aan een hogere instroom van jongeren. Dit blijft onverminderd belangrijk, want voorlopig zijn er nog altijd meer 60-plussers dan 35-minners werkzaam bij gemeenten. De gemeentelijke bezetting komt wel in beweging; vooral wanneer het gaat om de instroom is er sprake van een stijging, in mindere mate geldt dit ook voor de uitstroom. De doorstroom blijft nog achter. Opvallend gegeven is dat waar voorheen de gemeente vooral een mannenbolwerk was, er nu evenveel mannen als vrouwen werkzaam zijn bij gemeenten. Dat aandacht voor verzuim belangrijk is en blijft, blijkt uit het feit dat het verzuim gestegen is. Met name als gevolg van een stijging van het langdurig verzuim.  Lees verder


28 juni 2017

Akkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

Update: Vandaag hebben minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), en de vakbonden, waaronder de CMHF, in de rijkssector de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid (VWNW) en het WW-dossier getekend. Er is daarmee structureel duidelijkheid voor alle medewerkers binnen de sector Rijk bij reorganisaties.   Lees verder


26 juni 2017

CMHF benoemt nieuwe voorzitter

Rob Hunnego is door de Algemene Ledenraad van de CMHF benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Reginald Visser op, die de CMHF 12 jaar heeft geleid. Hunnego heeft recent zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine beëindigd. Hij is veteraan na missies in Eritrea, Tsjaad en Afghanistan. Tussen 2009 en 2013 was Hunnego lid van het Centraal Bestuur CMHF. Reginald Visser heeft tijdens zijn voorzitterschap de CMHF gemoderniseerd. Hij was daarnaast ook enige jaren duovoorzitter Vakcentrale voor Professionals (VCP) en lid van de SER.  Lees verder


23 juni 2017

Uitslag stemming over principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel

De stemming over het principeakkoord is gesloten. Inmiddels is bekend wat de uitslag van alle bonden is. Er is bij alle bonden een ruime tot zeer ruime meerderheid voor het principeakkoord! Bij FNV heeft 87% positief gestemd en bij de CNV 90%. Bij de CMHF is 66% voor en bij de BVB is ook een zeer ruime meerderheid voor. Dit is gelukkig een zeer duidelijke uitslag; geen twijfelgeval maar een overtuigende meerderheid vóór het akkoord!! Hier zijn de onderhandelaars erg blij mee!!   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: